Sürekli sözleşmelilerin sesine kulak verilsin

Kurumlarda aynı görevleri yaptıkları halde kendi aralarında statü farklıklarına maruz kalan bu farklılıklardan dolayı özlük mali ve sosyal hakları itibariyle de ayrı ayrı muamelelere tabi tutulan hatta aynı statüde olmalarına rağmen kendi aralarında bile 31'e tabi olan ve olmayanlar şeklinde gruplara ayrıştırılan kamu çalışanlarının sesine kulak verilmesini önemsiyoruz.

Bu manadan olmak üzere kamuoyunu aydınlatacak şekilde mantığı anlatılmamış ve anlaşılmamış olan söz konusu statü farklılıklarının birlikte çalışma barışını olumsuz yönde etkilediğinin ilgililer tarafından bilinmesini arzu ederiz.

Özellikle 2018 yılının 7.ayından sonra sözleşmeli olarak devlet kurumlarına atamaları yapılan sözleşmelilerin akıbetleri herkes tarafından bilinmektedir. Şöyle ki Mezkûr tarihten sonra görev alan sözleşmeliler üç yıl görev yaptıktan sonra kadrolu statüye geçecekler ve aynı yerde bir yıl daha görev yaptıktan sonra nakil sınavlarına görevde yükselme sınavlarına ve kadrolu görevlilerin sahip oldukları tüm haklara sahip olmuş olacaklardır. Fakat belirtilen tarihten önce göreve başlamış olan sözleşmelilerin durumu ne olacak Bu konuda bugüne kadar hiçbir yetkiliden açıklama gelmemiştir. Muammanın devam etmesi ise birlikte çalışma barışına olumsuz etki etmekte ferdi ve ailevi huzursuzlukların yaşanmasına sebep olmaktadır.

Esasında özlük mali ve sosyal hakları itibariyle kadrolu statüde çalışan kamu görevlilerinin aksine kurumların elini kolunu bağlayan söz konusu problemin ortadan kaldırılması için ya kanun hükmünde kararname ile ya da TBMMde çıkarılacak yasa ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu irade tamamen siyasi otoritenin tasarrufunda olup biran önce çözüme kavuşturulmasında çok büyük önemin olduğuna inanıyoruz.

Nitekim Sayın bakanın imzasıyla sözleşmelilerin yıllık izin konusunun problem olmaktan çıkarılması her ne kadar olumlu olarak karşılanmışsa da asıl beklenti tüm farklılıkları ortadan kaldıracak olan kadrolu statüye kavuşturulmaları olacaktır.

Mustafa ÇOPURSUZ

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve

Diva-Sen Genel Başkanı

- Mihrap Haber, Sendika bölümünde yayınlandı
https://www.mihraphaber.com/haber/6364526/surekli-sozlesmelilerin-sesine-kulak-verilsin