Seferi iken kazaya kalan namaz nasıl kılınır? Diyanet açıkladı!

SEFERDE KAZAYA KALAN NAMAZ NASIL KILINIR? 

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, "Seferi olan kimse, kazaya kalan namazlarını mukim iken nasıl kılar? Seferde kazaya kalan namazları kazası nasıl kılınır?" sorularına cevap veren bir fetva yayınladı. 

Seferî iken kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır? 

Namazlar, vaktinde kılındığında nasıl kılınması gerekiyor idiyse aynı şekilde kaza edilirler. Buna göre yolculuk hâlinde kazaya kalan dört rekâtlı namazlar, ister yolculuk (sefer) hâlinde, ister yolculuk sona erdikten sonra kaza edilsin, ikişer rekât olarak kaza edilirler.

Aynı şekilde yolculuk hâli dışında kazaya kalan bir namaz, yolculuk sırasında kaza edilmek istendiğinde dört rekât olarak kılınır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 106-107). Şâfiîlere göre ise seferde kılınmamış bir namaz ikamet halinde dört rekat olarak kaza edilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 396).

- Mihrap Haber, Dini bölümünde yayınlandı
https://www.mihraphaber.com/haber/5590119/seferi-iken-kazaya-kalan-namaz-nasil-kilinir-diyanet-acikladi