Din Büro-Sen Bağımsız Diyanet'e katıldı

BAĞIMSIZ DİYANET-SEN İLE DİN BÜRO-SEN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ.

Sendikaların siyasi ve ideolojik merkezlere aidiyetleri ve düzeysiz rekabetleri ile anılmalarına razı olamayanlar tarafından, yüce İslam Dinini, siyasi ve ideolojik çekişmelere malzeme yapan anlayışa karşı olarak 5 Nisan 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında aktif faaliyet gösteren 4. sendika olarak kurulan Bağımsız Diyanet-Sen ile, doğrunun ve doğruluğun rehberi, haklının destekçisi ve mazlumun sesi olmaya 25.05.2015 tarihinde resmi olarak kurularak faaliyetlerine başlayan Din Büro-Sen güçlerini birleştirdi.

Siyasetten uzak ve herkese eşit mesafede durarak mevzuattan kaynaklanan hataların düzeltilmesi için gerekli itiraz ve teklifleri yapmak, çalışanların kurum içi adalet ve güven duygusunu zedeleyici kurumsal ve idari hataları gündeme getirmek, sorunları tespit ederek çözüm yolları sunmak, çalışma huzurunu bozan ve çalışanların çatışmasına neden olan düzenleme ve idari tutumları gündeme getirmek ve çözüm önerileri sunmak, çalışanlar arasında statü farklılıklarını bir yana bırakarak ortak hedef ve davranış birliğini sağlamak, üyesi olan çalışanların haklarını aramak kadar onları görev ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek” amaçları çerçevesinde birleşti.

DİN BÜRO-SEN GENEL MERKEZİNİ ANKARA’YA DİYANET’E 700 MT YAKINLIĞA TAŞIDI.

Gerçekleşen birleşimle Din Büro Sen Genel Merkezini İstanbul’dan Ankara’ya Diyanet İşleri Başkanlığına 700 metre yakınlıktaki mesafeye taşıyarak üyelerinin hak ve menfaatlerini korumada yeni umutlara ve yeni ufuklara ulaşmak için çalışmaya devam edecektir.

DİN BÜRO SEN GENEL MERKEZİ DAHA AKTİF OLACAK, BAĞIMSIZ DİYANET SEN İSTANBUL ŞUBESİ OLARAK FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK.

Ayrıca Din Büro Sen’in İstanbul Ümraniye’de bulunan genel merkezi Bağımsız Diyanet Sen İstanbul Şube Başkanlığı olarak faaliyetlerini sürdürecektir.
Bağımsız Diyanet Sen Ankara’daki genel merkezimize ve İstanbul Şube Başkanlığına ve diğer temsilciliklerimize tüm üyelerimize ve camiamız çalışanlarını bekleriz.

DİN BÜRO SEN GENEL BAŞKANI BAĞIMSIZ DİYANET-SEN İDARİ İŞLERİ BAŞKANI OLDU.

İki sendikanın birleşimi sonucu yeni görev dağılımında Din Büro Sen Genel Başkanı Hüseyin TURAK, Bağımsız Diyanet Sen Genel Merkez İdari İşler Başkanı olarak göreve devam edecektir.

Bağımsız Diyanet Sen ile Din Büro Sen ‘in birleşimi üyelerimize, ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

- Mihrap Haber, Sendika bölümünde yayınlandı
https://www.mihraphaber.com/haber/3594136/din-buro-sen-bagimsiz-diyanete-katildi