Din Görevlileri dolgu malzemesi yapılmasın!

DİN GÖREVLİSİNİN ÖN PLANA ÇIKARILDIĞI BİR HAFTA İSTİYORUZ.

Her yıl 1-7 Ekim arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl da kutlanacak. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı olarak camiler ön plana çıkarılacak. Tema olarak seçilen CAMİ VE HAYAT başlığından hareketle boş kalan camilerin doldurulmasına çalışılacak çocuklara camiler sevdirilecek gençlere cami aşkı anlatılacak ve topyekûn kadın-erkek çoluk-çocuk için camiler huzur ikliminin vaz geçilmezi olduğu her platformda anlatılacak. Başta Sayın Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere muhterem başkan yardımcılarımız Genel Müdürlerimiz daire başkanlarımız ve tüm yönetici kadrosunda bulunan saygıdeğer hocalarımız yurt içi ve yurt dışında irşat faaliyetlerinde bulunacaklar. Tabi gene her zaman ki gibi din görevlileri dolgu malzemesi olarak kullanılacak salonlar din görevlileriyle doldurulacak organizelerin figüranları yine din görevlileri olacak.

El hâk camilerin fonksiyonları elbette etraflıca bütün kesimlere anlatılacak camiler sevdirilecek inanan kulların vazgeçilmezi olduğu dimağlara iyice yerleştirilecek. Ancak camiler anlatılırken  camilere manalar katan ezan-ı Muhammediyeyi günde beş defa okuyan müezzinler namazları kıldırıp hatiplik yapan imamların varlıkları yine hissettirilemeyecektir.  Camilerin olmazsa olmazları olduklarını hissettirmeyen bir haftanın kutlanıyor olması cidden bizleri heyecanlandırmamaktadır. Hâlbuki cami görevlilerine bir dokunulsa bin âh işitileceği muhakkaktır. Bu manadan olmak üzere lojman sıkıntısı nakil sıkıntısı görev tanımlarındaki aksaklıklar özlük haklarındaki onarılması gereken hususlar köylerde ve mahrumiyet yerlerde görev yapan görevlilerin çocuklarının eğitimleri dolayısıyla ailelerinin darmadağınık olması itibarlarının her geçen gün biraz daha ayaklar altına alınarak saygınlıklarının yerle bir edilmesi liyakatten daha ziyade adamı olanların istedikleri yere geldiklerine dair olan inanç her cuma para toplama memuru olarak anılmaları bazı dernek başkanları ve muhtarların din görevlilerine amirlik yaparak saygısızca davranmaları olası bir soruşturmada hemen görev yerlerinin değiştirilmesi emeklilikleri gelmiş olmalarına rağmen hac veya umre görevine layık görülmemeleri....vb durumlarından dolayı farkındalık oluşturulmayan din görevlilerinin ön plana çıkarılacağı bir haftanın kutlanılmasına o kadar ihtiyaç var ki. Zira her kesimin yardım ve destek istediği lakin hiç kimse tarafından hâl ve hatırlarının sorulmadığı din görevlilerinin ön plana çıkarılacağı bir hafta. Sürekli görev mahalline bağlı cemaatinin tamamının murakıp olduğu kadir ve kıymetlerinin bilinmediği bir ortamda camiler ve Din Görevlileri haftası kutlansa ne olur kutlanmasa ne olur Sistemden kaynaklanan aksaklıklardan dolayı şamar oğlanı olarak muamele gören din görevlilerinin toplum nezdinde saygınlıklarının zirvelere taşınmasına son derece ihtiyaç vardır.

Ayrıca sözleşmeli statüde görev yapan tüm kurum çalışanlarının en kısa zamanda kadrolu statüye geçirilmeleri de son derece önem arz etmektedir. Çünkü şuan kurumda çalışan binlerce sözleşmeli personelin tamamına yakını hafız ve ilahiyat ön lisans veya lisans mezunudur. Sözleşmeli hocalarımızın özlük haklarında en kısa zamanda iyileştirilmelere ihtiyaç vardır.

Diğer taraftan vaiz müdür murakıp şef vhki memur şoför hizmetli hatta kadrosuzluktan dolayı farklı ek göstergelerde maaş alan din hizmetleri uzmanları hatta ve hatta il-ilçe müftüleri de kendilerine uzanacak eli beklemektedir

Bu nedenlerden dolayı tıpkı öğretmenler gününde okullar günü polis haftasında karakollar günü değil de öğretmenler ve polisler günü kutlandığı gibi din görevlilerine mahsus bir haftanın da kutlanmasının daha isabetli olacağına inanıyoruz.

Mustafa ÇOPURSUZ

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve

Diva-Sen Genel Başkanı

- Mihrap Haber, Sendika bölümünde yayınlandı
https://www.mihraphaber.com/haber/3174713/din-gorevlileri-dolgu-malzemesi-yapilmasin