Din Görevlilerine Bayram Tatili İzni Müjdesi

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin, “Din Görevlilerinin Bayram tatili izinlerini kullanmalarına yönelik olarak yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor” dedi.

Genel Başkanı Faruk Çetin konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada;

“Bağımsız Diyanet Sen olarak Din görevlileri bayram tatili izin kullanmada bugüne kadar farklı sıkıntıları yaşadıkları ve müftülüklerin farklı uygulamaların olduğu, bu sebeple de din görevlileri Bayram tatili izni almakta zorlandıkları ya da hiç izin alamadıklarını, cami görevlilerinin sıkıntı yaşamaması ve müftülüklerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak adına 27.06.2016 tarih ve 110 sayılı yazı ile Diyanet İşleri Başkanlığından 81 il müftülüğüne bir yazı gönderilmesi talebimiz kabul görmüştür.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sendikamızın talepleri kabul görerek 81 İl Valiliğine 06.09.2016 tarih ve 43190 sayılı yazı ile Bayram tatili izni kullanmak isteyenlere gereken kolaylığın sağlanması ve bayram tatili kullanmak isteyen personelin yıllık izinlerinden mahsup edilememeği husussunda yazı gönderilmiştir.

Din görevlileri artık bayram tatili izinlerini rahatlıkla alabilecek ve kullanabileceklerdir.

Bağımsız Diyanet Sen olarak haklı ve meşru talebeleri gündeme getiriyor ve getirmeyende devam edeceğiz” dedi.

- Mihrap Haber, Sendika bölümünde yayınlandı
https://www.mihraphaber.com/haber/2419851/din-gorevlilerine-bayram-tatili-izni-mujdesi