Spor İhtiyacı ve Ahlakı

Yaratıcının şaheseri insan olup; insan ruh ve bedenden yaratılmıştır. Bedenimizin çatısı güzel çatılmış, bu bedende dış ve iç organlar yerli yerince yerleştirilmiş ve her organ diğer organlarla uyum içerisinde eksiksiz bir şekilde fonksiyonunu icra etmektedir. Bu güzel bedene kendi ruhundan can üfleyen Allah, bu canı türlü duygu ve kabiliyetlerle de donatmıştır.

Gerek ruhumuzun gerekse de bedenimizin hayatiyetinin devamı ve gelişimi için birçok ihtiyaçları bulunduğu kesin olup, spor yapma ihtiyacı da ruh ve beden gelişimi ve sağlığı açısından elzemdir. Çünkü spor; güç, hız, dayanıklılık, refleks canlılığı gibi fizik ve istem, cesaret, fedakârlık, sebat, dürüstlük gibi manevî nitelikler kazandırarak kafa ve bedeni geliştirir.

Ferdî ve kolektif oyunlar şeklinde yapılıp genellikle yarışmaya yol açan ve bazı kesin kurallara göre yapılan spor, geniş halk kitlelerine yayılmasıyla bir kısım kötü alışkanlıklarla mücadelede yadsınamayacak kadar etkili oldu. Aynı derneklerde, aynı statlarda, aynı jimnastik alanlarında ve ortak çabalarda, meslek, yaşayış, din ve inanç bakımından çok farklı kimseleri bir araya getirip, yalnız aynı ülkenin gençleri için değil, çeşitli milletlerden sporcular için de birbirini tanıma ve değerlendirme aracı oldu.

Bütün ülkelerin insanları, ortak kurallar uygulamak, stadta tek bir disipline uymak için anlaşmışlar, karşılıklı teknik ve stillerini incelemişler ve en iyilerini benimsemişlerdir. Aynı çaba harcama kültürüne bağlı insanları bir araya getiren spor, temel bir anlaşma aracı olmuş ve böyle de kalacaktır.

Yarışma sporları büyük bir çaba, yoğun antremanlar ise mükemmel bir sağlık gerektirir. Buna önem verilmeli, öte yandan sporun manevi nitelik kazandırma hedefine de derneklerin ve spor takımlarının eğitici değerine göre çok farklı şekillerde ulaşıldığından; yarışmalarda kazanmaya aşırı önem vermek, her sen pahasına olursa olsun (hatta dürüst olmayan hareketlere ve sertliğe başvurarak) kazanma hırsını uyandırabilir. Buna prim verilmemelidir.

İki kişinin çeşitli oyunlarla birbirini yenmek için yaptıkları bir spor mücadelesi ve birçok milletlerle beraber bizim de geleneksel sporumuz olan güreşinde sporcuların ruh ve beden sağlığına olumlu etkileri kesin olup aynı zamanda kendi insanımızın ve insanlık genelinin tanışma, dostluk, kaynaşma ve dayanışmasına vesile olan bu sporun gelişmesine ne kadar destek verilse yeridir.

Dostluğa temel olan güreş sporu, dürüstlüğe de kaynaklık ve örneklik teşkil etmelidir.

İmran KILIÇ

- Mihrap Haber, Müftülük bölümünde yayınlandı
https://www.mihraphaber.com/haber/2410883/spor-ihtiyaci-ve-ahlaki