Liselerde Seçmeli Ders Zamanı

Okulların açıldığı ilk hafta seçmeli derslerle alakalı son değişikliklerin yapılması gerekiyor.

Kur’an-ı Kerim ve Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Tarihçi Musab Gürsel Demir; Seçmeli derslerle alakalı açıklamalarda bulundu.

Milli Hafızamız Osmanlı Türkçesi Diyen Demir Osmanlı Türkçesi deyince genelde mezar taşlarımız, tarihi bir mimari eserin cephesine yerleştirilmiş kitabeler akla geliyor. Bunlar elbette doğrudur ama çok eksik bilgilerdir. Zira bin yıl boyunca yazdığımız şiirlerimiz, romanlarımız, dini, kültürel kitaplarımız hulasa bütün geçmişimizin yazılı kaynakları arşivlerimiz diğer belgelerimiz 1000 yıllık kültürel birikimimiz Osmanlı Türkçesi ile oluşturulduğu göz önüne alındığında bilhassa liselerde seçmeli olarak okutulan Osmanlı Türkçesi dersinin seçilmesi ne kadar önem arz ettiğini hepimiz görmekteyiz. Bundan dolayıdır ki veli, öğrenci, ve öğretmenlerimiz okulların açıldığı ilk hafta mutlaka Osmanlı Türkçesi dersini seçmeli ve seçtirmeliler. Cumhuriyet nesli Değil Fuzuli’yi milli şairimizin İstiklal marşını Safahat’ını aslından okuyamaz haldedir. Vasıflı bir genç olmak isteyen her kardeşimiz mutlaka Osmanlı Türkçesi Dersini seçmelidir. Elbette sadece Osmanlı Türkçesi değil başta Kur’an-ı Kerim ve peygamberimizin hayatı da mutlaka seçilmelidir.

Anadolu’muzda yirmiye yakın yazma eserler kütüphanemiz var. Onlardan sadece Süleymaniye kütüphanesinde 70.000 kadar yazma ve 110.000 cilt basma eser bulmaktadır. Toplamda 180.000 cilt eser var. Bunlardan 120.000 cilt kitap Türkçe (Yani Osmanlı Türkçesi)

50.000 cilt Arapça, 3.680 cilt ise Farsçadır.

Hafızamıza milli şuur ve bilince ancak kendi öz kaynaklarımızı anlayarak okuyarak ve neşrederek ulaşabiliriz. dedi.

Osmanlı Türkçesi dersini alabilmek için okulların açıldığı ilk hafta dersin seçilmesi gerekmektedir.

Dersi seçmeyi/seçtirmeyi ihmal etmeyelim.

Musab Gürsel DEMİR

- Mihrap Haber, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.mihraphaber.com/haber/2410647/liselerde-secmeli-ders-zamani