Şehitlik Nedir?

Şehitler Allah katında yaşamakta ve onun nimetleriyle rızıklandırılmakta olan kimselerdir. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade buyrulmuştur. “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diridirler. Rableri katından rızıklandırılmaktadır. (Al-i İmran, 169). Şehide bu adın verilmesinin sebebi, Allah’ın ve meleklerin cennette ona şahitlik etmeleridir. Hz. Peygamberle beraber şehitler daha önceki geçmiş ümmetler hakkında da şahitlik edeceklerdir. Şehit diye anılmalarının bir nedeni de budur. Şehitlik İslam da çok yüksek bir payedir. Ve şehitler cennettedir. (S. Ebu Davut, Müsned) şehitlerin derecesi, peygamberler ve sıdıklardan sonra üçüncü mertebedir. (Nisa, 69)

Ebu Hureyre (R.A)’den rivayet olunan bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (S.A.V) ile bazı sahabeleri arasında şöyle bir konuşma geçmiştir: “Şehit kimdir, bilir misiniz? Ashap: Allah yolunda öldürülen kimseler şehittir, dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurdu: Kim Allah yolunda öldürülürse şehittir, veba hastalığı ve karın ağrısından (her türlü salgın hastalıklar ve koleradan ölen şehittir. (S.Müslim) suda boğularak ölenler, yıkıntı altında ölenler, canını, malını ve dinini korumak uğruna öldürülen kimseler şehittir. (Müslim, Tirmizi, Ebu Davut). Rableri onlara karşılık verdi: ben, sizden erkek, kadın hiçbir çalınan işini zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz, göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkence edilenler… Elbette onların kötülüklerini örteceğim, onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. (yaptıklarına) Allah katında bir karşılık en güzeli Allah katındadır. (Al-i İmran, 195) peygamberimiz (S.A.V)’de şehit olmanın fazileti hakkında şöyle buyuruyor:” Cennete giren hiç kimse, dünya üzerindeki her şey kendisine verilse bile, dünyaya dönmek istemez. Ancak şehit müstesnadır. O, göreceği ikramdan dolayı tekrar dünyaya dönüp on defa öldürülmeyi (şehit olmayı) temenni eder. (Buhari, Müslim, Nesei). Muhammed’in nefsi kudretinde olan Allah’a Yemin ederim ki, Allah yolunda savaşmak ve öldürülmek, sonra savaşmak ve yine öldürülmek, sonra savaşmak ve öldürülmek isterdim. (Buhari, Müslim, Nesei)

Şehit olmada ölçü Allah’ın rızasıdır. Bu uğurda canını vermiş olan şehid olur. Bir kişi peygamberimiz (S.A.V)’in huzuruna gelerek:”Ya Rasulullah! Bir adam ganimet için, diğeri şöhret için, öbürü gösteriş için savaşır. Hangisi Allah yolundadır? diye sorunca, Hz. Peygamber (S.A.V) şu cevabı vermiştir:” Kim Allah’ın adını, hükmünü yüceltmek için savaşırsa, o Allah yolundadır. (Buhari, Müslim, İbn Mace, Müsned)

Hz. Muhammet (S.A.V)’in zamanından günümüze kadar, çok sayıda insan bu uğurda şehit oldu. Erkek ve hanımı hanımı Sümeyye de ilk kadın şehit olmuştu.

Şehit olan insanların kul hakkı dışındaki bütün günahları affedilir. Güzel bir şekilde yaşayıp, Allah yolunda O’nun rızası için şehit olmak her mü’minin hayal ettiği bir mutluluktur peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: “Şehit olmayı, yüce Allah’tan samimi olarak dileyen kimseyi, Allah, rahat yatağında ölse bile, şehitlerin derecesine eriştirir. (Müslim, Ebu Davut, Nesei, İbn Mace)

İmran KILIÇ

- Mihrap Haber, Müftülük bölümünde yayınlandı
https://www.mihraphaber.com/haber/2387974/sehitlik-nedir