1. YAZARLAR

  2. Abdulkadir

  3. Unutulan Sünneti İhya
Abdulkadir

Abdulkadir

Yazarın Tüm Yazıları >

Unutulan Sünneti İhya

A+A-

Muhtemelen İran’ın yeni fethedildiği günlerdi. Ashâb-ı kirâmdan Ma’kıl b. Yesâr fethedilen bu topraklardan birinde vali veya kumandan sıfatıyla yörenin ileri gelenleriyle yemek yiyordu. Elindeki lokma yere düşünce onu aldı, lokmaya yapışan çeri çöpü üfleyerek temizledikten sonra onu ağzına attı. Zira bir hadîs-i şerifte şeytanın yemek yerken bile insandan ayrılmadığı hatırlatılmakta, şayet lokmanız yere düşerse üzerine yapışanları temizledikten sonra yeyin, onu şeytana bırakmayın buyurulmaktaydı (Müslim, Eşribe 133-135).

Ma’kıl de öyle yaptı. Onun bu davranışını İranlılar yadırgadılar. Birbirlerine kaş göz işareti yaparak gülüştüler. Ma‘kıl’in yanında bulunan Müslümanlardan biri bu hale pek üzüldü.

“Efendim şu adamlar, önünde bu kadar yemek varken yere düşeni alıp yiyor diye sizinle alay ediyorlar.” diyecek oldu. Müslüman olduktan sonra hayatını sünnete göre şekillendiren bu büyük sahâbî şu cevabı verdi:

“Bugüne kadar biz, lokması yere düşenlere onu temizleyip yemesini, bu nimeti şeytana bırakmamasını tavsiye etmişizdir. Bu adamlar bana gülmesin diye Resûl-i Ekrem’den öğrendiğim bir sünneti terk edemem .”(İbni Mâce, Et’ime13; Dârimî, Etime 8).

Peygamber Efendimiz dinin yaşanma şekli demek olan sünnetin canlı tutulmasına büyük önem verirdi. Bunları çocuk, genç, yaşlı demeden bütün ashâbına öğretir, sünnetinin hiçbir zaman ihmâl edilmemesini isterdi.

Bir gün Medineli sahâbî Bilâl İbni Hâris el-Müzenî’ye “Bilâl şunu öğren!” buyurdu.

Resûl-i Ekrem’in âdeti böyleydi. Önemli bir şey öğreteceği zaman önce muhatabının dikkatini çeker, merakını uyandırırdı. Özel bir dikkat ve ilgiyle öğrenilen bilgilerin kolay unutulmayacağını çok iyi bilirdi.

Bilâl merak etti “Neyi öğreneyim, yâ Resûlallah?” diye sordu.

İkinci defa “Şunu öğren, Bilâl!” buyurdu.

Aynı tembih üçüncü defa gelince Bilâl İbni Hâris bütün dikkatini Resûlullah’a verdi. Peygamber aleyhisselâm ona “Unutulan, ihmâl edilen bir sünneti, bir din esasını yeniden hayata sokmanın öneminden bahsetti. Kendisinin vefatından sonra uygulamadan kalkan bir sünneti kim yeniden hayata geçirir, insanların onu yapmasına vesile olursa, o sünneti uygulayan her bir şahsa verilecek sevabın bir katı da ona verilir” buyurdu (Tirmizî, İlim 16; İbni Mâce, Mukaddime 15).

Rivayette, Ashabı Kiram’dan Ebu Salebetü’l Haşeni-r.a- Resulullah (s.a.v) Efendimize bu ayetin tefsirini, açıklamasını sorduğunda şöyle buyurmuştur: “Ya Ebu Salebe ! İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Ne zaman ki aşırı derecede cimrilik hâkim olur, nefislerin arzusu peşinden gidilir, dünya ahiret üzerine tercih edilir, herkes kendi görüşünü beğenir, kimse kimseyi tanımaz bir hale gelirse, o zaman kendini kurtarmaya bak ve halk tabaksını bırak!

Muhakkak ki sizin arkanızda karanlık gece parçaları gibi fitneler vardır. O fitneler içerisinde, sizin bulunduğunuz inancın benzerine sımsıkı yapışan bir kimse için, sizden elli kişinin sevabı kadar sevap vardır.”

Ashab-ı Kiram: “Ya Resulallah (s.a.v)!Onlardan elli kişinin sevabı kadar sevabı vardır değilimi?(Yani sizden kelimesi yanlışlıkla mı kullanıldı)” diye sorduklarında buyurdu ki;

“Hayır! Sizden elli kişinin sevabı kadar sevap alır. Çünkü siz iyiliklerde yardımcı bulursunuz, fakat onlar bulamazlar.”(Ebu Davud-Tirmizi,İbn-i Mâce) –(r.a)-

Allah’ım davranışlarımızı inancımızla bütünleştir.

Allah’ım sözümüzü özümüzle birleştir.(AMİN)

NURLU SÖZLER’den

EY NEFİS!... Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevi istersen;
ve her bir dakika-i ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen; ve âdetini ibadete ve gafletini huzura kalb etmeyi seversen,
Sünnet-i Seniyyeye ittiba et. Çünkü, bir muamele-i şer'iyeye tatbik-i amel ettiğin vakit, bir nevi huzur veriyor,
bir nevi ibadet oluyor, uhrevî çok meyveler veriyor.(RISALE-İ NUR 24.SÖZ.3. MEYVE).
Kendini başı boş zannetme, zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan; hiç bir şeyi gayesiz, nizamsız göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz olabilirsin? (Bediüzzaman Said’ün Nûrsi r.a.)

VeSSelam.

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym.

 

 

Yine bir gün Efendimiz henüz çocuk yaşta bulunan hizmetkârı Enes İbni Mâlik’e “Yavrucuğum!” diye seslendikten sonra şunları söyledi:

“Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar gönlünde kimseye karşı kin beslemeden durabiliyorsan, bunu yapmaya çalış. Oğlum! İşte bu benim sünnetimdir. Benim sünnetimi kim canlı tutarsa, beni seviyor demektir. Beni kim severse, cennette benimle beraber olur” (Tirmizî, İlim 16). Selam ve Sâlat O’na(S.A.V) üzerine ve tabi olanlara olsun…

 

 

UNUTULMUŞ / UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ SÜNNETLER

*Teheccüd, evvabin, duha namazları kılmak.

*Kur’an okumayı öğrenmek ve öğretmek.

*Sakal bırakmak, bıyıkları kısa tutmak.

*Sadaka-ı  cariye yapmak(çeşme, köprü, mescid vs.)

*Evin bir odasını mescid yapmak.

*Yatarken göze sürme çekmek.

*Öğlen bir miktar uyumak.

*Meyvayı yemekten önce yemek.

*Başka bir gün çıkılması mutlaka gerekli değilse yolculuğa Perşembe günü çıkmak.

*Yolculuğa tek çıkmamak.

*Yolculukta yol arkadaşlarından birini reis seçmek.

*Kabirleri ziyaret etmek.

*Kabir üzerine su dökmek.

*Kabristanın yanından geçerken ve kabristanda selâm vermek(Esselamü aleyküm ya ehlel gubûr) demek.

*Her gün tövbe etmek.

*Her gün ölümü düşünmek.

*Ölmek üzere olan kişiye su içirmek.

*Cum’a günü(yada perşembeyi Cum’aya bağlayan gece) gusül abdesti almak.

*Gusülden önce namaz abdesti almak.

*Namaz ve gusül abdesti alırken az su kullanmak.

*Gusül abdesti aldıktan sonra çıkarken ayakları soğuk su ile yıkamak, başı soğuk su ile mesh etmek.

*Bir kaptan abdest alınıyorsa,su artı ise kıbleye dönüp içmek.

*Abdest aldıktan sonra “Kadir” suresini okumak.

*Yatarken sağ tarafına yatmak.

*Abdestli yatmak*

*Ayakkabı giymeden önce ters çevirip içini sirkelemek,önce sağ ayyakkabıyı giymek.

*Güzel koku sürünmek, ikram edilen kokuyu geri çevirmemek.

*Elbiseyi çıkarırken ve giyerken besmele çekmek.

*Gece yatarken yiyecek kaplarının üzerlerini örtmek.

*Yatağa yattığında “Kâfirun” suresini okumak.

*Gece yatmadan evvel iki elini açıp birleştirerek 3’e defa İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak ellerini içine üflemek, sonra başından ve yüzünden başlayarak elinin eriştiği kadarı ile bütün vücudu sıvazlamak.

*Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak.

*Her gün Kur’an  okumak.

*İyi amelleri az da olsa devamlı yapmak.

*Yatsıdan sonra oturmayıp yatmak.

*Birisi seslendiğinde bütün vücudu ile dönmek.

*Sabah namazının farzını güneşin doğuşuna yakın bir zaman kadar geciktirmek.

*Sabah namazından sonra güneş tam olarak doğuncaya kadar mescitde oturmak.

*Sahuru imsak vaktine yakın bir zamana kadar geciktirmek, İftarı vakit girince hemen yapmak.

*İftarı hurma ya da su ile açmak.

*Küçük çocuklara selam vermek.

*Güneş battığında çocukları evde tutmak, dışarı bırakmamak.

*Kahkaha ile gülmeyip, tebessüm etmek.

*Beyaz renkte elbise giymek.

*Yeni doğan çocuğu beyaz bezle kundaklamak.

*Hacamat yaptırmak(kan aldırmak).

*Sağlığında iken vasiyetini hazırlamak.

*Ayakkabı giyerken sağdan, çıkarırken soldan başlamak.

*Yeni bir elbise giyeceği zaman Cum’a günü giymek.

*Yolculuğa çıkarken dostları ile vedalaşmak.

*Yolculuk sırasında yokuş çıkarken  “Allahü Ekber” inerken “SubhanAllah” demek.

*Yolculuktan erken dönmeye gayret etmek ve gündüz dönmek.

*Yolculuktan eli boş dönmemek.

*Yolculuktan döndüğünde önce mescide uğrayıp 2 rek’at namaz kılmak.

*Yeni doğan çocuk için kurban kesmek(kız için 1,erken için 2 adet)-Kurban kanını çocuğun alnına veya herhangi bir yere sürmek caiz değildir-

*Aksırınca “Elhamdülillâh”demek, diyeni duyunca da “Yerhamükâllah” demek.

*Esnediğinde ağzını sağ elinin tersi ile kapamak.

*İstişare etmek, hediyeleşmek, ziyaretleşmek.

*Yangın gördüğünde Tekbir getirmek.

*Gece yatarken ateşi söndürmek.

*Ateş taşımak

*Namazı başı açık kılmamak.

*Vitir namazını yatsı namazından sonra, teheccüd namazından sonra kılmak.

*Çocuk 7 yaşına geldiğinde namaza alıştırmak.

*Abdest alırken suyu ağza ve buruna iyice vermek(şayet oruçlu değilsek ).

*Suyu üç yudumda ve oturarak içmek.

*Aya 3 sabah aç karna bal yemek.

*Çörek otu yemek.

*Yemeği tek bir kaptan yemek.

*Yemek yerken yere düşen lokmayı alıp temizleyip yemek.

*Yemekte güzel şeylerden bahsetmek.(yemekte konuşulmaz sözünün aslı yoktur.yalnız ağız dolu iken konuşulmaz).

*Ölüm döşeğinde olan kimsenin yanında Yasin-i Şerif okumak.

*Cenaze geçerken ayağa kalkmak ve uzaklaşıncaya kadar ayakta beklemek.

*Yolda başı öne eğik yürümek.

*Abdest aldığında ve mescidde 2 rek’at namaz kılmak(nafile yerine kaza kılınması daha yerinde olur)

*Misafire  ikramda bulunmak.

*Hastaları ziyaret etmek.

*Hastaya canının çektiğini yedirmek.

*Sıla-i Rahim (akraba ziyareti)yapmak.

*Babası öldükten sonra baba dostlarını kollayıp gözetmek.

*Namazın farzlarını mescidde, diğer sünnetleri ve nafileleri evinde kılmak.

*Farz namazı bittikten sonra konuşarak ya da yer değiştirerek, hemen sünnet namaza durmamak.

*Erkeklerin sarıkla namaz kılması.

*Ticaret malının kusurunu söylemek.

*Ticarette yemin etmemek.

*Yeme ve içmeyi sağ elle yapmak.

*Tabaktaki yemeği tamamen bitirmek.

*Yemekten tam doymadan kalkmak.

*Yemekten sonra uyumamak.

*Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.

*Yemeğe besmele ile başlayıp hamd ile bitirmek.

*Ana babaya ikram etmek.

*Din kardeşine gıyabında dua etmek.(yanında değil iken)

*Din kardeşinin ayıbını örtmek.

*Din kardeşi ile karşılaşınca musafaha etmek(tokalaşmak).

*Sevdiğine onu Allah için sevdiğini söylemek.

*Öfkelendiğinde abdest almak.

*Ezan okunurken tekrar etmek.

*Sıcak yemeği soğutarak yemek.(üflemek ve üfleyerek soğutma mekruhtur.)

*Yemeği ortasından değil kenarından yemek.

*Davet edilen yere-haram işlenen yer değilse-gitmek.

*Dargınları barıştırmak.

*Eve girdiğinde selam vermek.

*Yüzme, atıcılık ve binicilik öğrenmek.

*Ağaç dikmek.

*Cenazeye gitmek.

*Cenaze evine yemek göndermek.

*İşe erken başlamak.

*Umre yapmak.

*Cemeatle namaz kılarken safları sık ve düzgün tutmak.

*Sabah namazı ve akşam namazı sünnetlerinde birinci rek’atlerinde “Kafirun” ikinci rek’atlerinde “İhlas”surelerini okumak.

*Cum’a  günü çok salâvat getirmek.

*Misvak kullanmak.

*Misvağı  özellikle uykudan kalkınca, abdest alırken, namazdan önce, Kur’an okuyacağı  zaman Cum’a ve bayram namazlarına giderken kullanmak.

*Her hicri ayın 13-14-15.günlerinde oruç tutmak.

*Ramazandan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutmak.

*Ramazan bayramında kurban kesmek.

*Kurban bayramında arefe günü oruç tutmak.

*Muharrem ayında çokça oruç tutmak.

*Ramazan son 10 günü itikafa girmek.

*İmam olan kişinin safları tamamen düzeltmesi ve düzelme oluncaya kadar namaza başlamaması.

*Namazda ön safta boşluk bırakmamak ,safları sık ve düzgün tutmak.

*Çok sıcaklarda öğle namazını geç kılmak.

*Sabah namazından sonra YASİN

  Öğle namazından sonra Fetih

  İkindi namazından sonra Nebe

  Akşam namazından sonra Vakıa

  Yatsı namazından sonra Mülk  surelerini okumak.

*Cum’a günü Kehf suresini okumak.

*Bayrama namazına yürüyerek gitmek, dönerken başka yoldan dönmek.

*Bayram namazına giderken tatlı bir şeyler yemek.

*Abdest  alırken başın tamamını mesh etmek.

*Söylemek istediği bir söz unutulduğunda salavat getirmek.

 

“(Ey Rasülüm !)De ki;

Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.”

Âli İmrân /31

“Kim Peygambere itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş olur. Kimde yüz çevirirse (üzülme) biz seni onların üzerine bir bekçi gödermedik.”

Nisa /80

Selam ve Dua ile…

El Bâki Hüve’l Bâki.

Bu yazı toplam 5187 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.