1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Talim Terbiye Kurulu 80 Sayılı karardaki değişiklikler
Talim Terbiye Kurulu 80 Sayılı karardaki değişiklikler

Talim Terbiye Kurulu 80 Sayılı karardaki değişiklikler

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 05/07/2012 tarih ve 97 sayılı kararıyla “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutaca

A+A-

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 05/07/2012 tarih ve 97 sayılı kararıyla “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar” ve ek çizelgede 4+4+4 eğitim sistemine uygun olarak değişiklikler yaptı.

1- Esasların 2. Maddesi olan Dayanaklar kısmında yürürlükten kaldırılan ‘3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’un yerine ‘652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ ibaresine yer verilmiştir.
2- Esasların 4, 8, 14 ve Geçici 7. Maddelerinde geçen “Pedagojik Formasyon” ifadesi “Pedagojik Formasyon / Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası Programı” olarak değiştirilmiştir.
3- Atamalarda Dikkat Edilecek Hususlar başlıklı 7. Maddede öğretmenliğe atanacaklar için “…ilgili mevzuat uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre” atama yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle öğretmenlik için ayrı bir merkezi sınavın yapılacağı ve alanlar bazında belirlenecek taban puan üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacağı belirtilmiştir.
4- Yine atamalarda dikkat edilecek hususlar başlıklı 7. Maddede; 80 nolu kararda yer alan “a) Sınıf öğretmenliğine; yükseköğretim kurumlarının sınıf öğretmenliği ile Üstün Zekâlılar Öğretmenliği programlarından mezun olanlar, b) İlköğretim alan öğretmenliklerine; yükseköğretim kurumlarının ilköğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanlar …atanırlar” ibarelerine ise yer verilmemiştir. Fen ve Teknoloji olarak ifade edilen alanlar ise “Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.”
5- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına Alınacaklar başlıklı 14. Maddesinde yer alan Personel Genel Müdürlüğü ifadesi de, bakanlık birimlerinde yapılmış olan değişikliğe uygun olarak “ İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
6- Geçici Madde 4 de ise uygulamadan kaldırılan İş Eğitimi alan öğretmenliği programlarında 2009/2010 Öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların,“Teknoloji ve Tasarım” alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edileceği hüküm altına alınmıştır.
7- Ek çizelgede yapılan eklemelerden bazıları ise şunlardır;
Atamaya esas olan alanı Beden Eğitimi olan ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Beden Eğitimi ve Spor, Spor ve Fiziki Etkinlikler derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Bilişim Teknolojileri olan ve 1. Bilgisayar Öğretmenliği,2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, 3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, 4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, 5. Bilgisayar Mühendisliği , 6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, 7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, 8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 9. Matematik-Bilgisayar Bölümü, 10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 11. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, 12. Bilgi Teknolojileri yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Biyoloji olan ve Biyoloji Öğretmenliği ve Biyoloji Bölümü yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Fen Bilimleri(ortaokul), Çevre ve Bilim, Bilim Uygulamaları derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Coğrafya olan ve Coğrafya Öğretmenliği ve Coğrafya Bölümü yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Uluslararası İlişkiler dersini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olan ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (ortaöğretim kurumlarına atanamazlar) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Din, Ahlak ve Değerler (Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler) derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olan ve İlahiyat Fakültesi yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Arapça ve Din, Ahlak ve Değerler (Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler) derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Felsefe olan ve 1.Felsefe Grubu Öğretmenliği, 2. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler), 3. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji olan ve Fen Bilgisi Öğretmenliği yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Fen Bilimleri ( Ortaokul ), Bilim Uygulamaları, Çevre ve Bilim derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Fizik olan ve Fizik Öğretmenliği, Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Fen Bilimleri ( Ortaokul ), Bilim Uygulamaları, Çevre ve Bilim derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Fransızca atamaya esas alanı olan, mezun olduğu yüksek öğretim programlarına “Mütercim-Tercümanlık Bölümü(Fransızca)” nın da eklendiği,
Gıda Teknolojisi atamaya esas alanı olan, mezun olduğu yüksek öğretim programlarına “Gıda Bilimi ve Teknolojisi” nin de eklendiği,
Atamaya esas olan alanı Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği olan ve 1. Görme Engelliler Öğretmenliği, 2. Özel Eğitim Öğretmenliği, 3 Özel Eğitim Bölümü yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Merkezi Uygulamaları, Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Okul Öncesi Eğitim verilen Sınıflardaki Eğitim Uygulamaları, Birden Fazla Yetersizliği Olan ve Yetersizliklerinden Biri Görme Olan Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıflarının 1-8. Sınıf Derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Görsel Sanatlar/Resim olan ve 1. Resim Öğretmenliği, 2. Resim - İş Öğretmenliği, 3. Resim Bölümü yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak, Spor Liselerinin Görsel Sanatlar Alanı ile ilgili dersleri ve Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar v.b)(Ortaokul) derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı İlköğretim Matematik olan ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Matematik Uygulamaları derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri olan ve İlahiyat Fakültesi yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Arapça, Din, Ahlak ve Değerler(Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler) derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği olan ve 1. İşitme Engelliler Öğretmenliği, 2. Özel Eğitim Öğretmenliği, 3 Özel Eğitim Bölümü yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Merkezi Uygulamaları, Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Okul Öncesi Eğitim verilen Sınıflardaki Eğitim Uygulamaları, Birden Fazla Yetersizliği Olan ve Yetersizliklerinden Biri İşitme Olan Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıflarının 1-8. Sınıf Derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Kimya/Kimya Teknolojisi olan ve Kimya Öğretmenliği, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak; Kimya Laboratuvarı, Fen Bilimleri(Ortaokul), Bilim Uygulamaları, Çevre ve Bilim derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Matematik olan ve Matematik Öğretmenliği, Matematik Bölümü yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak; Matematik Uygulamaları derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Müzik atamaya esas alanı olan, mezun olduğu yüksek öğretim programlarına “ Türk Halk Müziği, Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Anasanat Dalı/Çalgı Eğitim Anasanat Dalı ” nın da eklendiği, ayrıca daha önce aylık karşılığı okutulacak derslere ek olarak; Müzik Alt Alanı dersinin de aylık karşılığı okutacağı,
Atamaya esas olan alanı Sınıf Öğretmenliği olan ve Sınıf Öğretmenliği ve Üstün Zekalılar Sınıf Öğretmenliği yüksek öğretim programından mezun olanların aylık karşılığı okutacakları derslerin ilkokulların 1-4. Sınıf dersleri olarak değiştirildiği,
Atamaya esas olan alanı Sosyal Bilgiler olan ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak; Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, Hukuk ve Adalet derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Tarih olan ve Tarih Öğretmenliği ve Tarih Bölümü yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak; Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Türkçe olan ve Türkçe Öğretmenliği yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak; Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, İletişim ve Sunum Becerileri derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Türk Dili ve Edebiyatı olan ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak; Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, İletişim ve Sunum Becerileri derslerini de aylık karşılığı okutacakları,
Atamaya esas olan alanı Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği olan ve 1. Zihin Engelliler Öğretmenliği, 2. Özel Eğitim Öğretmenliği, 3 Özel Eğitim Bölümü yüksek öğretim programından mezun olanların daha önce aylık karşılığı okutacakları derslere ek olarak Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Merkezi Uygulamaları, Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Okul Öncesi Eğitim verilen Sınıflardaki Eğitim Uygulamaları, Birden Fazla Yetersizliği Olan ve Yetersizliklerinden Biri Zihinsel Olan Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıflarının 1-8. Sınıf Derslerini de aylık karşılığı okutacakları,Yönünde eklemeler yapılmıştır.
Ayrıca ek çizelgeye;

Atamaya esas olan alanı İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Arapça, Hayvan Yetiştiriciliği, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri olan atamaya esas alanlar eklenmiştir.

TTK 80 Sayılı Karara Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Kaynak: Aktif Eğitin Sen

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.