Akıllı şehircilik çalışmaları ne aşamada?

Türkiye'nin ilk “Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi” Başkanı M. Kürşat Gürsoy ile Akıllı Şehircilik ve İnovasyon çalışmaları hakkında konuştuk.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Türkiye’nin ilk “Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi” Başkanı M. Kürşat Gürsoy ile çalışmaları ve projeleri hakkında konuştuk. İşinin ehli, çalışkan, dürüst, ufku geniş, bilgiyi önemseyen, genç şahsiyetlerin omuzlarında Türkiye'nin geleceği yükselecektir.  Gürsoy, “Ekip arkadaşlarımızla Çin’e gittik. Bir takım araştırmalar yaptık. Döndüğümüzde Akıllı Şehircilik adı altında bir birim kurduk” dedi.

Röportaj: Ziya Gündüz

Türkiye’de ilk defa Bursa Büyükşehir Belediyesinde“Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı” olarak bir yapılanma kuruldu. Bu yapılanmanın kurulma serüvenini bize anlatır mısınız?

Tabi ki. Sayın Başkanımız Alinur Aktaş göreve geldikten sonra Arge şube müdürlüğü görevi şahsıma tebliğ edildi. Başkanımız ile 17 tane ilçeyi gezme imkânım oldu. İlçe Belediyelerini ziyaretlerimiz sonrasında arkadaşlarımız ile yaptığımız toplantılarda şu soruya cevap aradık öncelikle ; “Bursa’nın öne çıkan problemi olan ulaşım hakkında pratik ve ekonomik olarak ne yapabiliriz? “  Bu konuda kafa yorduk. Çünkü yaptığımız tüm ziyaretlerde en çok öne çıkan konu bu idi.

Arge Müdürlüğümüz bünyesinde ki arkadaşlarımız iletoplantılar / beyin fırtınaları gerçekleştirdik.  Bunların sonucunda trafiğin en yoğun olduğu 25 nokta belirledik. Bu 25 noktanın çoğu kavşak idi. Bu bölgelerde drone uçurduk. Sorunları tek tek maddeler halinde tespit ettik. Çözüm önerileri geliştirdik. Simülasyonlarını yaptık ve Başkan Beye bu çalışmaların sonucu olarak bir acil eylem planı sunduk. 12-13 tane kavşağı akıllı hale getirmeyi önerdik. Bu bağlamda; kavşak sinyalizasyonları, sensörler yardımı ile akıllı hale gelecek, gereksiz refüj genişlikleri kaldırılarak şerit sayıları arttırılacak, kavşak giriş çıkışlarındaki parklanmalar önlenecek, kavşak orta döner alanları kaldırılacak vb. işlem adımları hayata geçecekti.

Sunum Başkan beyin çok hoşuna gitti. Sonrasında kamuoyu ile paylaşıldı. Uygulayıcı Daire Başkanlığı olan Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın gayretleri ile proje hayat buldu. Sonuca gidildi. Şu an Bursa’mızda tüm vatandaşlarımızın memnun olduğu, hedefine ulaşan bir uygulama oldu. Ayrıca bu projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın düzenlediği proje yarışmasında finale kaldı. Umuyoruz ki 1. Oluruz. Sonucu önümüzdeki haftalarda açıklanacak diye heyecanla bekliyoruz.

Başkanımızın o günlerde de Arge ve İnovasyon’a çok ilgi duyan, sahip çıkan bir vizyonu vardı. Biz bunun her daim faydasını gördük. Böyle bir belediye başkanına sahip olmasaydık birçok projemizde sonuca gidemezdik. Belediyeler için bu çok önemli bir faktör.

Akıllı Kavşaklar bu süreçlerin ilk adımı oldu. Devamında Bursa’nın vizyon projelerinin yol haritalarının oluşturulduğu ulaşım master planının hazırlanması süreçlerine öncülük ettik. Bununla da yeterli kalmayıp, Dünya’nın en kalabalık nüfusunu incelemeye Başkan Bey’in onayları ile Çin’e gittik. Bir seri araştırmalar yaptık. Döndüğümüzde Akıllı Şehircilik adı altında bir birim kurduk. Akıllı Şehir kavramını gündemine, merkezine alarak birim kuran ilk şehirlerden biri olduk ülkemizde.

Bir diğer yandan da Arge Müdürlüğümüz altında Fon ve Kaynak araştırma birimi de kuruldu.

Esasında o günlerde adımız daire başkanlığı olmasa da işlevde 3 tane birimden oluşan daire başkanlığı modeline benzer bir yapı ile çalışıyorduk.

Birkaç aydaha bu yapı ile çalıştıktan sonra Türkiye’de ilk defa Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı Bursa Büyükşehir Belediyemizde Başkanımız Alinur Aktaş’ın destekleri ve vizyonu doğrultusunda kurulmuş oldu.

Peki, bu Daire Başkanlığı kaç tane müdürlükten oluşuyor?

Daire başkanlığımız 3 müdürlükten oluşuyor. Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ve Arge Şube Müdürlüğü. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğümüz daha önce farklı bir daire başkanlığı altında çalışmalarını sürdürüyordu. Bu yapı kurulduktan sonra aslına bakarsanız gerçek yerini bulmuş oldu. Ayrıca bize büyük bir güç kattığını da söylemek gerek. Akıllı şehirlerin coğrafi bilgi sistemleri üzerine kurulduğunu da bu noktada hatırlatmak isterim. Arge şube müdürlüğümüz de bu işe ilk başladığımız nokta. Bizi herkes Arge bünyesinde geliştirdiğimiz projelerle tanıyor. Daire başkanlığı ile birlikte kurulan şube müdürlüğümüz de Akıllı şehircilik şube müdürlüğü. Biliyorsunuz akıllı şehir “vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak için teknolojiden faydalanan, şehrin tüm aktörlerinin şehir yönetimine katıldığı, sürdürülebilir şehir” olarak tanımlanıyor. Akıllı şehir kavramı ile; metropol kentlerdeki mevcut doğal çevre, enerji, ulaşım, insan gibi kaynakların daha verimli, sürdürülebilir ve kontrol edilebilir düzeyde kullanılması hedefleniyor. Aslına bakarsanız biz de bu yola Bursa’nın dünya akıllı şehirleri arasına girmesi için çıktık. Bursa'nın geleceğini akıllı çözümlerde görüyoruz, Bursa'nın her geçen gün artan nüfusu ile birlikte ulaşım başta olmak üzere çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim konularında farklılaşan ihtiyaçlarını, bilgi ve iletişim teknolojilerini daha fazla kullanarak yönetmeyi planlıyoruz. Tüm arkadaşlarımız işinin ehli, dürüst ve çalışkan insanlar. Bu bizim için büyük bir avantaj.

Bir mahsuru yoksa şu anda hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz?

Aslında birçok proje var. Birkaçından bahsedeyim. Biliyorsunuz kaçak yapılaşma Bursa’mızın kanayan yarası. Bu noktada bir istatistik paylaşmak istiyorum. Dünya bankası verilerine göre 2050 yılına geldiğimizde şehirlerde yaşayan insan nüfusu % 70 in üzerinde olacak. Bu durum araç ve konut sayılarındaki artışı da beraberinde getiriyor. Getirmekle de kalmıyor çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı, iklim değişikliği gibi birçok problemle de karşılaşmamıza neden oluyor. Bu noktada kaynakların etkin ve verimli kullanılması çok önemli. İşte bu nedenlerden dolayı Akıllı şehirlerin olması gerektiği fikri tüm dünyada kabul ediliyor. Akıllı Şehirler bize mevcut imkânları en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Kaçak Yapılaşma konusuna dönersek; Biz de İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız / Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz ilekaçak yapıların tespit edilmesine yönelik bir yöntem geliştirmek üzere çalıştık. İmar barışından sonraki süreçte kaçak yapıların tespiti için İnsansız Hava Aracı alınması gerektiği fikrini Başkanımız Alinur AKTAŞ Beye sunduk. Her zaman olduğu gibi kendilerinin vermiş olduğu destek ile birlikte bu durum kamuoyu ile paylaşıldı. Sayın Valimiz Yakup CANPOLAT Bey de tüm kamu kurumlarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda bu konunun sonuna kadar arkasında duracaklarını gösterdiler. Biz de bu süreçte alım işini tamamladıktan sonra belirli periyotlarla üretilecek ortofotolar ve modellerle değişiklikleri tespit edecek ve ilgili müdürlüğümüzle paylaşacağız. Bahsini ettiğimiz insansız hava aracını bu konunun haricinde de birçok uygulamada kullanacağız. Örneğin; Şehrimizin 3 boyutlu modellemesi, ruhsatsız hafriyat döküm alanları, yol çalışmaları öncesindekihâlihazır alımlarıvb.

Bir diğer projemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından oluşturulan Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planına uygun olarak Bursa Akıllı Şehir Stratejisini oluşturmak. Proje kapsamında mevcut durum analizi, strateji ve yol haritası ile akıllı şehir sistem mimarisini oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca bir bölgede de pilot proje hayata geçireceğiz. Tabi bunları yaparken Belediyemizin kaynaklarını değil üzerinde çalıştığımız yaklaşık 21 milyon liralık bir fonu (geri ödemesiz) alacağız.  Birçok projemizde ve yurt dışı ziyaretlerimiz, analizlerimiz de fonlardan yararlanıyoruz.  Fon ve kaynak araştırma birimimiz bu fonları takip ediyor.  Az önce bahsettiğimiz 21 milyon liralık fonun aynı zamanda bir ayağında da Kentsel Dönüşüm projemiz var. Bunları yaparken bir taraftan da İtfaiye Daire Başkanlığımız için İtfaiye ulaşım analizi çalışıyoruz. Keza Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz için bina risk analiz haritası oluşturuyoruz. Bursa’nın tamamında 3 boyutlu bina modeli oluşturduk ve videoda simülasyonunu yaptık.

Şu an açıklayamıyorum resmi duyuruları olmadığı için ama çok önemli bir AB programı olan Horizon 2020 kapsamında da ulaşım alanında dünya liderlerinin yer aldığı bir konsorsiyuma dâhil olduk. Burada kazanacağımız tecrübe bize birçok fonun da kapısını açacaktır.

Diğer yandan tamamen personel arkadaşlarımız ile geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılımlar var. Ayrıca devam eden, planlanan daha çok projemiz mevcut. Umarız vatandaşımıza dokunacak, onların yaşamkalitesini yükseltecek birçok projede emeğimiz olur. Biz de geriye dönüp baktığımızda hakkını vermişiz diyebiliriz.

Son olarak Kürşat Gürsoy Kimdir? Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Yeryüzünün ölçüm, hesaplama, çözümleme ve görselleştirme çalışmaları ile uğraşan Harita Mühendisliği bölümünden2012 yılında mezun oldum. Aynı anda İnşaat Mühendisliği alanında eğitim aldım. Daha sonra yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptım. 2013 yılında Gürsu Belediyesinde, İmar Müdürlüğünde Harita Mühendisi olarak başladığım memuriyetime, 2014 yılından itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesinde Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığına Bağlı olan Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde devam ettim. 2017 yılı itibari ile Arge Şube Müdürlüğü, 2019 yılı itibari ile de Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Her bir teknik insanın aynı zamanda kültür sanat alanında yapacağı okumalar ile kendisini tamamlayacağına inanıyorum. Varoluşsal kaygılar içerisinde olduğumuzda hayatımız anlam kazanır. Bu bağlamda hayatımda bazı çalışmalar da yürüttüm. Türkiye’de 40 farklı şehirde ve 4 farklı ülkede 3 yıl boyunca devam eden bağımsız ve özgün bir etkinlik olan Kitap Mütalaası etkinliğinin kurucu-yöneticiliğini yaptım. Kişisel okumalarımı ise her gün ihmal etmeden gerçekleştirmeye gayret ediyorum.

Hayalim olan bir mesleğin icrasını, inandığım değerler ile birlikte yapmaya çalışıyorum. Ailemin, ülkemin bana verdiği değerleri yine ülkeme çeşitli ortam ve vesilelerle sunmaya gayret ediyorum.

Bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum.

Bende size teşekkür ediyorum.

16 Eyl 2019 - 10:04 -


TÜM RÖPORTAJLAR GÖSTER

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mihrap Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mihrap Haber değil haberi geçen ajanstır.
Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?