Korona virüsten öğrendiklerimiz

31 Aralık 2019 da Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei Eyaletinin Vuhan Şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnomoni vakalarının olduğunu bildirmiştir. 7 Ocak 2020 de daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni Coronavirüs olarak Covit 19 olarak kabul edilmiştir. İnsan, yarasa, donuz, köpek, kedi, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilmektedir. İnsandan insana Çok hızlı bir şekilde yayılan bu hastalık, Çin’den önce İran’a ve kısa zamanda da Avrupa’ya ve tüm dünyaya, 120 den fazla ülkeye hızlı bir şekilde yayılmıştır.

Covit 19, bu gün itibariyle Antarktika hariç bütün kıtalara yayılmış durumdadır. Dünyada Covit 19 teşhisi konulan vaka sayısı 665.655, can kaybı 30.850 ye ulaşmıştır. Şuan en çok hasta ABD 124.686, İtalya 92.472, Çin 82.068, İspanya 73. 235, Almanya 57.695’dir. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart’ta görüldü. 28 Mart itibari hasta sayısı 7.402, can kaybımız 108 e ulaşmıştır. THY nın Tüm yurtdışı uçuşları iptal edilmiş, yurtdışından gelişler de izne bağlanmıştır. Yurtdışından gelen vatandaşlarımız ve Umrecilerimiz 14 gün Karantina altına alınarak tecrit edilmişlerdir. 16 Mart tan itibaren başlayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı devam etmekte iken, dün itibariyle seyahat izni olmadan şehirlerin dışına çıkışlar yasaklanmış, şehirlerarası otobüslere kısıtlama getirilmiştir. Hayat adeta durmuştur.

İki aydır gündemin birinci sırasında Corana Virüs oturmuş ve herkes ondan korkar ve ondan bahseder olmuştur. Günlük hayatımızı, alış verişimizi, gezmemizi, yememizi içmemizi her şeyimizi Corona Virüs değiştirmektedir. Artık zihnimizde Corona ile yatıyor, Corona ile kalkıyoruz. Günlük hayatımızı bu kadar çok etkileyen ve değiştiren Coronadan aldığımız, almamız gereken dersler yok mu? Elbette çoktur. Benim gözümle Corona nedir? Bize neleri gösterdi ve öğretti, madde madde sizlere arz edeceğim.

TEMİZLİK (ABDEST)'İN ÖNEMİ:

Bu Corona Virüs tüm dünyaya Abdestin ve temizliğin ne kadar çok önemli olduğunu bir kerre daha göstermiştir. Efendimiz (sav)“Temizlik İmandandır” buyurmaktadır. Tüm Bilim Kurulu üyeleri ve Doktorlar, Coronadan korunmak için elleri, ağzı, burnu ve kolları yıkamak gerektiğini, üst, baş ve çevre temizliğinin çok önemli olduğunu söylemektedirler. Müslüman günde dört- beş kere namaz için abdest almakta, Hadesten Taharet ve Necasetten Taharete riayet etmektedirler. Bunlar Namazın farzlarından olup yerine getirilip riayet edilmedikçe namazın sahih olmayacağı Müslümanlarca bilinmektedir. Allah’ın beş vakit namaz için abdest almağa üşenen insanoğlu, virüs bulaşır korkusu ile günde on beş-yirmi kere elini yıkıyor. Çevre temizliğine ve insanlarla temas konusunda çok dikkat etmeğe çalışıyor.

HELAL ve TEMİZ GIDANIN ÖNEMİ:

Yüce Allah (cc) Kur’an-ı Kerimde:

Ey İnsanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın.” Bakara su.168.

Ey İman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin. Eğer sadece Ona kulluk ediyorsanız, Allah’a şükredin” Bakara su. 172.

Allah’ın yarattığı rızıklar helal ve haram olarak iki kısma ayrılır. Müslümanın helal ve temiz olan rızıklardan yemesi emredilmektedir. Müslüman heva ve arzusuna göre istediğini yiyip içemez. Allah izin vermişse ve helal ise yer ve içer. Haram yiyecekler toplumun ahlakını bozar ve toplumda kötülükleri ve hastalıkları artırır. Peygamber (sav) Efendimiz; Ka’b b. Acura’ya şöyle buyurur:

Ey Ka’b! Her hangi bir beden haram yiyecekten beslenmiş ise ona en layık olan, ateştir (cehennem).”

Corona virüsün bulaşma sebebi olarak yarasa çorbası, pangolin (karınca yiyici) ve yılan gibi yenilmesi haram olan hayvanların yenilmesinden bulaştığı söylenmektedir. Bunların yenilmesi dinimizde haramdır.

3- CAMİ, CUMA VE CEMAATIN ÖNEMİ:

Corona Virüsün salgın hale gelmesi dolaysıyla 14 Mart’ta tüm camilerimizde sadece ezanlar okunmakta, cemaatle namaz kılmak ve Cuma namazı için camilerimiz kapatılmıştır. Bu durum, Cami ve cemaate devam eden Müslümanlar tarafından büyük bir üzüntüye sebep olsa da virüsün yayılmaması ve insanlara bulaşmaması için alınan bu tedbire riayet edilmiştir. Hele 21 Mart Cuma günü Cuma vaktinden Camilerden ezan okunup da camiye cumaya gidememek bizleri derinden yaralamış ve çok üzmüştür. Camini cemaatin ve Cuma namazının ne büyük bir nimet olduğunu hatırlatmıştır. Ezanlar okunup bizi namaza ve cemaate çağıran nidaya kör olmamız ve icabet etmememizin ne büyük bir gaflet olduğu gözler önüne serilmiştir. Cumadan cumaya abdest alıp namaz kılanlar için ibadet hayatı maalesef bitmiştir. En küçük bir bahane ve hastalık dolaysıyla ihmal edip gitmediğimiz Cuma ve namazlara şimdi istesek de gidemiyor ve ezanlar okunurken içimiz kan ağlamaktadır. Bu durumdan Cami mahzun, cemaat mahzun, imam-müezzin mahzun, ezanlar, minareler mahzun, tüm Müslümanlar mahzundur. İmam cemaati arıyor, cemaat imamı ve camiyi, Cumayı aramaktadır. Kavuştur bizi Ya Rabbi!

ÖZGÜRLÜK VE HÜRRİYETİN ÖNEMİ:

İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmağa koyulur.” Fussilet su.41751.

Belli yaştaki insanlara yaşlı ve hastalara sokağa çıkma yasağı, dünden beri Cumartesi Pazar günleri sahil kesimleri ve piknik yerlerine çıkma yasağı, seyahat etme yasağı, yurtdışına çıkış ve yurda giriş yasağı gibi birçok yasak hayatımızı kısıtlamış ve on dört gündür evlerimizde karantina altında bulunmaktayız. “Evde Kal, Güvende Kal”; “ Hayat Eve Sığar” parolaları ile herkesin evde ve güvende kalması sağlığı açısından istenilmektedir. Güvenlik güçlerimiz köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek, evden dışarı çıkmayın anonsları yapmaktadır. İstediğimiz yere gidemiyor, komşu ve akrabalarımızın evine ziyaret yapamıyor, pikniğe, yürüyüşe ve birçok gitmek istediğimiz yere gidemiyoruz. Ezanlar okunuyor Camiye, cemaate ve Cumaya gidemiyoruz. Corona’dan önce böyle bir yasak söz konusu değildi, sonsuz hürriyetimiz ve özgürlüğümüz vardı. Kıymetinin bilemedik. Tekrar o günleri göster bize Ya Rabbi!

5- GÖZÜMÜZLE GÖREMEDİĞMİZ BİR VİRÜSÜN DÜNYAYI VE TEKNOLOJİYİ NASIL ACIZ BIRAKTIĞI:

Küçücük bir virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyada nerdeyse hayat durdu, hastaneler doldu, doktorlar hastalar yetişemiyor, ilaçlar, araç gereç yetersiz kalıyor ve teknoloji aciz durumda bir şey yapamıyor. Virüsün yayılmasını durduramıyorlar ve ilacını ve aşısını bulamıyorlar. Ne kadar çok süper güç olsan da, savaş uçakların, atom bombaların ve teknolojik silahların olsalar da, bir virüs karşısında ellerinden den bir şey gelmiyor, vatandaşlarına derman olamıyorlar. ABD ve Tüm Avrupa şaşkın bir şekilde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hani nerde dünyayı sömüren gücünüz, ülkeleri ve şehirleri yerle bir eden ordularınız. Allah her şeye Kadir’dir, Güç ve Kuvvet Onundur. Sen ne büyüksün Ya Rabbi!

6- İSLAM’DAKİ KARANTİNANIN ÖNEMİ:

“Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” Bakara su.195. “Kendinizi öldürmeyin” Nisa su.4/29. “Sizden olan yöneticilerin emirlerini yerine getirin.” Nisa su.4/59.

İnsanın huzur ve güven içerisinde yaşamasını hedefleyen İslam’ın temel ilkelerinden biri de hayatı korumaktır. Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbiri almamız Hz. Peygamber (sav) tarafından bizlere emredilmektedir. Bulaşıcı hastalığı bulunan bir kişiyle musafaha yapmayarak geri dönmesini emretmiş (Müslim, Selam, 32/92-969) böylece salgın hastalığa karşı tedbir alınmasını ve dikkatli olunmasını vurgulamıştır. Sağlık otoritelerince “ Küresel Salgınolarak ilan edilen bir hastalık zuhur edince hem kişi hem toplum sağlığını tehlikeye maruz bırakmamak için hayatı korumak ilkesini gerçekleştirmek için yüksek risk grubunda bulunanların cemaate ve Cuma namazlarına katılmaları caiz olmayacaktır. Nitekim doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor ve tehlikeli olduğu zamanlarda sahebe-i kiram ezandaki “Haydin Namaza” ifadesi ye 23.24.rine “Namazı evinizde kılın” cümlesini okuttukları bilinmektedir. ( Buhari, Cuma,12. Müslim, S. Musafirin.23.24.)

Hastalık taşıyan kişi, sağlam kişinin yanına girmesin.” Buhari, Tıp, 53.

“Bir yerde Veba olduğunu duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba çıkarsa o bölgeden de ayrılmayın!” Buhari, Tıp, 30. Müslim, Selam, 32/92-96.

Bu ayetler ve emirler doğrultusunda Devlet otoritelerinin koyduğu “Evde Kal, Güvende Kal” Sokağa çıkma yasağı gibi yasaklara uymak ve riayet etmek dini bir gerekliliktir. (Prof. Dr. Ahmet Yaman)

7- VİRÜS ZENGİN FAKİR AYIRIMI YAPMIYOR:

Her gün dünyada 25.000 kişi açlıktan ölürken, Suriye’de Irak’ta Müslümanlar öldürülürken dünyada kimsede ve hiçbir ülkede bir panik yoktu. Çünkü ölenlerin hepsi fakirdi, Müslümandı. Fakirlik bulaşıcı değildi. Ülkeleri ve zenginleri tehdit etmiyordu. Amma bu Corona Virüsü zengin fakir ayırımı yapmıyor, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi veya Ateist ayırımı yapmıyor. Sanatçı, Siyasetçi, Futbolcu, Esnaf, halk ayırımı yapmıyor. Millet ve ırk ayrımı yapmadan bulaşıyor. Çünkü Yüca Allah (cc) buyuruyor ki;

“Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini perişan eder). Biliniz ki, Allah’ın azabı şiddetlidir.” Enfal su.8/ 25.

Bu hastalık sadece fakir ülkelere ve halkına değil, süper güçlere, modern ve kalkınmış toplumlara, ABD ve Avrupa ülkelerini de kapsamış ve nefes alamaz hale getirmiştir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Kemalettin Aksoy - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mihrap Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mihrap Haber değil haberi geçen ajanstır.Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?