1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İl içi öğretmen atama kılavuzundaki hatalar ve haksızlıklar giderilsin
İl içi öğretmen atama kılavuzundaki hatalar ve haksızlıklar giderilsin

İl içi öğretmen atama kılavuzundaki hatalar ve haksızlıklar giderilsin

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı M. Hanefi Bostan, “İl içi öğretmen atama kılavuzundaki hatalar ve haksızlıklar giderilsin” dedi.

A+A-

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı M. Hanefi Bostan, “İl içi öğretmen atama kılavuzundaki hatalar ve haksızlıklar giderilsin” dedi.

Bostan yaptığı yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Temmuz 2012 tarihinde; 2012 Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu yayınlanmıştır. Ancak İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu henüz yayınlanmamıştır. 2012 Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu ile birlikte zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, bu yükümlülüğünü tamamlayan ya da muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ve bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıl süreyle çalışmış olanlar il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir” diye ifade kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in sözünü tutmadığını ileri süren Bostan, “Bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken en az 3 (üç) yıllık sürenin hesabında 15 Eylül tarihi hizmet puanlarının hesabında da yer değiştirme başvurularının son günü esas alınacaktır. Daha önce defalarca Bakanlık ile süre hesabında 30 Eylül tarihinin temel alınması görüşülmüş, bu konuda sendikamız eylem yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” “Yönetici Atama Yönetmeliği” ve “MEB Taşra Teşkilatı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” gibi çeşitli yönetmeliklerle ilgili değişiklik yapma çalışmaları kapsamında Eğitim Sendikaları ile bir araya gelerek gerçekleştirilen toplantıda 30 Eylül tarihinin temel alınması gerektiği tutanak altına alınmış olmasına karşın yine tarih 15 Eylül olarak belirlenmiştir. Ancak; 2009 yılında öğretmen atamaları 14 Eylül 2009 tarihinde yapılmış, göreve başlamalarının ise sonuçların duyurulması ile başlayacağı 2009-2 Öğretmenlik için Atama ve Başvuru kılavuzunda belirtilmiştir. Yine aynı kılavuzda öğretmen olarak atanmış bütün adayların adreslerine, görevlerine başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak, tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilmiştir. Hal böyle iken bakanlık bu durumda olan il içi yer değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenlerde 15 Eylül tarihini esas almış ve bir anlamda il içi yer değişikliği talep edecek olan öğretmenleri bulundukları eğitim kurumunda 3 değil 4 yıl çalışmak zorunda bırakmıştır. Aynı uygulamanın iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenlere de yapılması kuvvetle muhtemeldir” şeklinde ifade kullandı.
Bostan, “Üç yıllık sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildikleri süreler dikkate alınacaktır. Ancak; Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler görevlerine geri dönmeleri ve eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamak şartıyla il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir” dedi.
‘Puanla Kadroya Geçenlere Büyük Haksızlık’ diyen Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, sözleşmeli öğretmenlikten 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenler ile 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlar ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Kısacası; 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken KPSS puanı ile kadrolu olan öğretmenler bulundukları eğitim kurumların 3 yıl çalışmadıkça il içinde yer değişikliği isteyemeyecektir. Bakanlığa yapılan tüm yazılı, sözlü başvurulara ve açılan davalara rağmen Bakanlık halen inadından vazgeçmemiş ve alın teri ile kadroya geçen öğretmenlere haksızlık yapmaya devam etmiş, zorunlu hizmetten muafiyet vermediği gibi il içinde de yer değişikliği içinde süre şartı aramıştır. 632 KHK ile kadroya geçen öğretmenler geçen yıl olduğu gibi bu yılda hem il içi hem il dışı yer değişikliği hakkını süre şartına bağlı kalmaksızın kullanırken bu öğretmenler sanıyoruz iller arasında da yer değiştirme hakkından yararlanamayacaktır.”
Bostan, “Yine kılavuzda norm fazlası oldukları gerekçesi ile idareler tarafından re’sen norm açığı bulunan kurumlara ataması yapılanlarında süre hesabının nasıl yapılacağı net bir biçimde ifade edilmemiştir. 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi, 1.fıkrasındaki "Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler" hükümdeki 3 yıl şartının aranmasında, aynı maddenin 15. fıkrasındaki "Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir." hükümleri gereğince Öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olanların il iç yer değiştirme isteklerinde 3 yıllık sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen sürelerde birlikte değerlendirilecektir. Ancak kılavuzda bu konuda bir açıklık yoktur” şeklinde ifade kullandı.
İl içi yer değişikliklerinde kılavuza göre en fazla 5 eğitim kurumu tercih edilebildiğini ifade eden Bostan, “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler başlıklı 25/5. Maddesine göre 25 kurum tercih edebileceğinden söz edilmektedir. Anılan kılavuzda 5 kurum tercih edilmesi yani tercih sayısının azaltılması yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atanma şansını azaltmaktadır. Kılavuzda ilk göze çarpan noktalar bunlardır. Ancak halen kılavuz üzerindeki hukuki değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Yine bakanlık kuralı bozmamış ve neden yaptığı anlaşılamayan düzenlemeler ile birçok öğretmeni mağdur etmiştir. Bakanlık klasiği halini almış bu ve buna benzer anlamsız düzenler artık eğitim çalışanları tarafından büyük bir tepki ile karşılanır olmuştur. Türk Eğitim Sen olarak yine sorumlu sendikacılık anlayışı gereği gereken tüm hukuki girişimlerde bulunulacaktır” dedi.
Bostan, “Nitekim Türk Eğitim Sen olarak 19 Temmuz 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına yazılı iki ayrı başvuruda bulunduk. Yazılı başvurunun ilki yukarıda sıraladığımız yanlışlıkların ve haksızlıkların bir an önce giderilmesi ile ilgilidir. İkinci başvurumuz da il içinde yer değiştirmek isteyen eğitim çalışanlarına boş olmadığı halde ilde mevcut tüm kadroların ilan edildiği, bu nedenle hangi kadroların boş hangi kadroların dolu olduğunun yer değiştirecek çalışanlarca bilinmediği, bu yüzden de eğitim çalışanlarının sağlıklı bir yer değiştirme tercihi yapamadıkları ve ayrıca boş bulunan kadroların bir takım kişilere önceden bilgi verilerek bu kişilerin istedikleri kurumlara atanmaları için yardımcı olunacağının söylendiği konusunda şikâyetler geldiği belirtilmiştir. Bu konuda valiliklerin, sadece, boş kadroları ilana çıkarması gerektiği ile ilgili uyarılması istenmiştir. Aksi takdirde yapılacak atamaların şaibeden uzak olamayacağı ve gerekirse konunun yargıya taşınacağı ifade edilmiştir” diye ifade etti.
Bostan, “Ne diyelim? Demek ki! Böyle Bakan ve böyle İnsan Kaynakları Genel Müdürü ile ancak bu kadar oluyormuş. Hikmet ÇOLAK’ın ne yaptığı daha iyi anlaşılıyor. Hikmet Çolak iyi haksızlık yaparmış. Bakan da verdiği sözleri unuturmuş” diyerek sözlerini tamamladı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.