Din-Bir-Sen'den Ali Erbaş'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Din-Bir-Sen heyetini kabul etti. Görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Din-Bir-Sen heyetini kabul etti.

Ziyarette Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, Genel Sekreter Menderes Ateş, Genel Teşkilat Sekreteri Abdullah Ballı ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Yusuf Adli hazır bulundu.

Görüşmede Sayın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Daha sonra camiamızın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Diyanet camiamızın Gür sesi, ötekileştirmeyen ve Adalet, Liyakat ve Ehliyet’i her fırsatta gündeme getiren İslam davasının en üst tabelası olan Din-Bir-Sen, karşılıklı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile 1 saat 10 dakika görüşme sağladı.

GÖRÜŞMEDE ÖNCELİKLİ KONULAR

2018 öncesi KHK dâhil edilmeyen süresiz sözleşmelilerin 3+1 dahil edilmesi

Fahri ve vekillere sınavlarda öncelik verilmesi.

Filyasyon ve vefa destek gruplarında görev alan meslektaşlarımızın ramazan ayında filyasyon ve vefa destek gruplarındaki görevlerinden muaf tutulması.

Cami ısınma giderlerinin aydınlatma giderleri gibi devletimiz tarafından karşılanması.

Kışlalardaki camilere imam ve müezzin kadrosu verilmesi.

Tüm devlet kurumlarında manevi danışman atanması.

Yer değişikliği mülakatlarının kaldırılması, puan sistemine göre atamasının sağlanması.

Vaizlerimizin V.H.K.İ, Şef, Müdür, Din Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler sınıfındaki tüm çalışanlarımızın sorunlarını ilettik.

Başkanlığımıza üniversite öğrencileriyle direk ilgilenecek birim oluşturulmasını talep ettik.

Cumhurbaşkanımızla görüşülüp TV kanallarında dini konuların tartışılmasına son verilmesi.

Tüm dini yayınların Diyanet İşleri Başkanlığımızca yapılmasını talep ettik.

Diyanet çalışanlarına aşı önceliği tanınması.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan personellerin sendika genel başkanlığı görevine seçilmeleri durumunda görevlerinden ücretsiz izne ayrılmaları için yasal zorunluluk getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve Müftülükte çalışan memurların konfederasyon veya sendikaların şube, il ve ilçe yönetimlerinde görev almamalarının doğru olacağı, göreve seçilenlerin ise din hizmetleri sınıfındaki kadrolara geçirilmesi hususunda çalışma başlatılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde mutabık kaldık.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDA ÇÖZÜLMESI GEREKEN SORUNLAR

1-Hafızlık belgesi olan İmam ve Müezzin Kayyımlara sınavlarda öncelik tanınıyor, ancak medrese eğitimi alanlara böyle bir öncelik tanınmıyor.

Medreselerde yıllarca eğitim görenler İslami ilimlerde yetişiyor. Medrese eğitimi görerek icazet alanların nitelik yönünden üstünlüğü tartışılmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı giriş sınavlarında, atama, yükselme ve yer değiştirmelerde medrese eğitimi görerek icazet almanın hiçbir faydasını göremeyen ve halen Diyanet İşleri Başkanlığında medrese eğitimi alıp görev yapan çok sayıda görevli bulunuyor.

Hafızlık belgesi alan imam ve Müezzin Kayyımlara sınavlarda öncelik tanınıyor. Nakil sınavlarında ek 5 puan alıyor, buna mukabil yıllarca medrese eğitimi görerek icazet alan personel bu haklardan faydalanamıyor.

Cami görevlilerinin atanmalarında; (A) grubu camilere atanabilmek için (D), (B) ve (C) grubu

Camilerde aranan diğer şartların yanı sıra 'Hafız' olma şartı aranmaktadır.

Sınav Yönetmeliğinde; cami görevliliğine naklen atamalarda da (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu' nda belirtilen Müktesepleri/Nitelikler ’den hafızlığı olanlara 5 puan verilmektedir.

Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, imam-hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nde belirtilen kadrolara atanacaklarda aranan “Özel Şartlar” arasında medrese eğitimi alanların da değerlendirilmesi ve ayrıca medresede geçen eğitim süresinin hizmete sayılması ve “kazanılmış hak” olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

2- 2013 yılında imzalanan toplu sözleşmede 17/07/2009 tarihli ve 2009/15215 Sayılı Bakanlar

Kurulu kararı ile Kur'an kurslarında öğretici olarak görev yapanlardan "Diyanet işleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin Karar’ın 7. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur'an Kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 2 saat daha ek ders ücreti ödenir." Maddesine istinaden 2014 -2015 yıllarından itibaren 4 saat olarak ödemeye başlandı.

2015 yılında imzalanan 2016-2017 yılı toplu sözleşme metninin Diyanet ve Vakıf Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşme metnine Ek Ders Ücreti başlıklı 4. Maddesi ilave edilmişti. Madde şöyle diyor: "Madde 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009115215 sayılı Bakanlar Kurulu kayan ile yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar "ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur'an Kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 2 saat daha ek ders ücreti ödenir." Hükmü yeniden kondu. Halen 4 saat olarak ödenen ek ders ücretinin 6 saat üzerinden ödenmesi gerekirken bu tarihe kadar 4 saat olarak ödenmeye devam edildi.

Diyanet ve Vakıf Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşme metninin Ek ders ücreti başlıklı 4. Maddesinde yer alan hükmün yerine getirilmesini talep ediyoruz.

3-Aynı Kur'an kursunda çalışan, aynı sayıda öğrenci olunan, aynı mesai karşılığında kadrolu mesai arkadaşlarım 1/3 maaşının alan Kur'an Kursu öğreticileri, maaş ve ücretlerindeki komik rakamları bile dikkate almayarak görev yapıyorlar. Bu eğitim görevlilerinin maaşlarında iyileştirilme yapılmasını talep ediyoruz.

4-Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin 1 'inci fıkrasında "Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlara da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir, Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM'ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir." Denilmektedir. Diyanet işleri Başkanlığı'nın MBST sınav sorularını hazırlayacak uzmanları, uygulayacak memurları ve elektronik cihazları varken sınavların ÖSYM'ye yaptırılması anlamsızdır. Kurum, sınavları kendi yapacak olursa hem sınav maliyeti düşer, hem sınava gireceklerin kapasitesine göre soru hazırlanmış olur, hem de din görevlileri gündeme gelen sıkıntılardan kurtarılmış olur.

5-MBST sınavına girecek olan din görevlilerinin sınav çilesine son verilmesini talep ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı, basın yoluyla ve DİB’na yazarak resmi olarak gündeme getirdiğimiz haklı gerekçeleri objektif olarak değerlendirmelidir. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı ile diğer ilgili birimlerin ortak bir çalışma yaparak uygun bir sınav sistemiyle din görevlilerini bu çileden kurtarmalıdırlar.

6- Cezaevi Vaizi kadrosunda bulunan ve halen İhtisas Eğitim Merkezlerinde kursiyer olan Vaizlerin din hizmeti tazminatından yararlanmadıkları belirtiliyor. Diyanet Ve Vakıf Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşmenin 7. Maddesinde; "(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre, vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan ilave edilir." Hükmü getirilerek Vaizlerin din hizmetleri tazminatı 10 puan artırıldı.

Cezaevi Vaizleri ek ders almaları nedeniyle 10 puanlık artıştan faydalanabiliyor, ancak ihtisas Eğitim Merkezlerinde kursiyer olan Cezaevi Vaizleri bu haktan yararlanamıyor. Toplu Sözleşme ile Cezaevi Vaizlerine din hizmeti tazminatı olarak 10 puan artış yapılırken, ihtisas Eğitim Merkezlerinde kursiyer olan Vaizlerin hem ek ders almaları, hem de 10 puanlık artıştan nasıl yararlanabileceklerine açıklık getirilmedi. Bu nedenle herhangi bir İhtisas Eğitim Merkezi'nde kursiyer olan Cezaevi Vaizleri hem ek ders alamıyorlar hem de 10 puanlık din hizmeti tazminatından yararlanamıyorlar. Çifte kayıp söz konusu.

7- Diyanet işleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı resmi bir kurum. Ancak bu kurumdaki bazı uygulamalar, diğer kurumlardan oldukça farklı. Mesela M.E.B. da eğitimciler "öğretmen" olarak tanımlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur’an Kursu Öğreticisi olarak tanımlanıyor. Diyanet işleri Başkanlığı'nda Kur'an Kursu öğreticisi olarak görev yapanlarla M.E.B’ da çalışan öğretmenlerin unvan ve özlük hakları bakımından birbiriyle çelişen uygulamaları Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır.

Kur'an Kursu öğreticilerinden yoğun şikayet var. Mağdur olduklarını ve bu mağduriyetin giderilmesini istediklerini belirtiyorlar. Bu nedenle yaşanan bu mağduriyeti Sayın Başkan'ın dikkatine sunmak istiyoruz. M.E.B başta olmak üzere D.İ.B. Polis Teşkilatı, T.S.K. (her ne kadar eğitim kurumları kapatılmış olsa da) gibi eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan kurumlar arasında mağduriyet yaşayan sadece Kur'an Kursu Öğreticileridir. Diğer kurumlarla D.İ.B eğitim ve öğretim hizmetleri kıyaslandığında Kur'an Kursu öğreticilerine adeta üvey evlat muamelesi yapılıyor. Nitekim eğitim ve öğretim hizmeti verilen diğer kurum görevlileri "öğretmen", D.İ.B’daki görevliler "öğretici" olarak vasıflandırılıyor."

Eğitim-öğretim hizmeti veren M.E.B. Polis Teşkilatı ve T.S.K gibi kurumlar ile D.i.B.’nı kıyasladığımız zaman ortaya çıkan adaletsizlik vicdanları yaralıyor. Bu adaletsizliği şöyle sıralayabiliriz:

1. Diyanetteki eğitimcilerin maaşı diğer kurumlardaki Öğretmenlerden 300-400 lira kadar düşük.

2. Diğer kurumlardaki eğitimciler Belediyelerin toplu ulaşımlarından indirimli olarak yararlanırken, Diyanettin eğitimcileri yararlanamıyor.

3. Diğer kurumlardaki eğitimcilerin yaz tatili hakkı varken, Diyanet'teki eğitimcilerin yok.

4. Diğer kurumlardaki eğitimciler" eğitim-öğretim tazminatı" alırken, Diyanet'tekiler alamıyor.

5. Diğer kurumlardaki eğitimcilerin haftalık çalışma saatleri bellidir, (haftada maaş karşılığı + ücretli azami 30 saat) Diyanette gece 23.00'e kadar haftada 40 saat görev verilebilir.

6. Ek ders ücreti ödemelerinde de büyük haksızlıklar mevcut;

7. Diyanet teşkilatında görev yapan ilahiyat Fakültesi mezunu dışındaki diğer fakülte mezunlarının ek göstergelerinin 3000'e çıkartılması ve yurt dışı görevlerinde mağdur edilmemesi gerekir.

8. Kur'an Kurslarında yaşamları acı olaylardan ders alınarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini talep ediyoruz:

a-Gündüz eğitim ruhsatının bulunması zorunluluğu, aksi halde faaliyetinin durdurulması,

b-Yatılı eğitim veren kursların resmi onayları sorgulanmalı ve onayı bulunmayanların faaliyetlerine son verilmesi,

c-Isınma amacıyla elektrikli ocak yakılmaması,

d- Bütün kursların kaloriferli olmasının zorunlu hale getirilmesi,

e- Belirli periyotlarda denetimlerinin sık sık ve çok ciddi yapılması,

f- Gece ve gündüz her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması,

g- Resmi izinsiz faaliyette bulunmamalarına göz yumulmaması.

Din-Bir-Sen olarak, Kur'an kurslarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na sunmuş olduğumuz önerilerimizin dikkate alınmasının gerekliliğini tekrarlıyoruz.

9. Vaiz, İmam, Kur'an Kursu öğreticisi ve müezzin gibi din görevlilerinin izinleri yasal çerçeveye oturtulmalı, Müftü inisiyatifinden çıkarılmalıdır.

10. Yatılı Kur'an kursu binaları mimari projesinin standart hale getirilmesi; böylece binaların fiziki şartlarının elverişsiz olmasından ileri gelen küçük dersliklerde eğitim sıkıntısı, yatakhanelerde kapasitenin üzerinde öğrenci kalması, öğrencilerin sosyal aktivitelerinin sağlanamaması gibi vs problemler giderilebilir.

11. Kur'an kurslarında görev yapan eğiticilerin eğitim kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için belli dönemlerde kurs ve seminerler verilmelidir.

12. Ders, plan ve programlarının koşulsuz hazırlanması. Dersle ilgili materyallerin zamanında temin edilerek mağduriyetlerin önlenmesi,

13. Aşçı ve aşçı yardımcısı bulunmayan yatılı Kur'an kurslarına görevlendirme yapılarak öğrencilerin garson gibi kullanılmalarına son verilmelidir.

14. Öğrencilerin sağlıklı yaşam ve beslenme konularına dikkat edilmeli, özen gösterilmelidir, Yatılı Kur'an kurslarında diyetisyen görevlendirilmeli ya da diyetisyeni bulunan diğer kurumlardan destek alınmalıdır.

15. Kurallara uymayan, kursların düzen ve disiplinini bozan öğrenciler için kurs bünyesinde

Disiplin Kurulu oluşturulmalı, Müftülüklerdeki üst disiplin kurullarına bağlı olarak çalışmalıdır.

16. Eğitim merkezi öğretmenlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi,

17. Diyanet Vakfı tarafından, din görevlilerinin üniversite de okuyan çocuklarına burs verilmesi,

18. Fatih Projesi kapsamında, yaz dönemi camii derslerinde ve Kur'an kurslarında okuyan çocuklara tablet bilgisayar verilmelidir. Kurslara, tablet, bilgisayar, projektör, akıllı tahta

19. Kur'an kurslarında kademeli eğitime geçilmesi; Hafızlık, Siyer, Fıkıh, Osmanlıca ve Arapça gibi kategorilere ayrılarak ciddi, saygın bir hüviyet kazandırılması.

20. İl ve ilçelerde hizmet içi eğitim kurslarına katılan personelin harcırahları geciktirilmeden ödenmelidir.

21. Kur'an Kursu öğreticiliği açığı var. Bu açığın fahri öğreticilerle kapatılmaya çalışılmasını doğru bulmuyoruz. Fahrilere kadro verilerek bu açık kapatılmalıdır.

22. İlahiyat Fakültelerinde okuyan İmam-Hatiplere eğitimleri için izin verilmediği, bu nedenle eğitimlerini devam ettirmekte sıkıntı yaşandığına dair çok sayıda mağdur tarafından bu konunun çözümüne dair talep gelmektedir. Anayasal hak olan eğitim hakkının engellenemeyeceği aşikârdır. Bu konudaki problemin giderilmesi hususunda Müftülüklerin uyarılmalarını talep ediyoruz.

23. Lojman sorunu çözülmelidir, Din görevlileri büyük kentlerde kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Köylerdeki lojmanlardan kira alınıyor. Lojmanlar Hizmet Tahsisli olduğu takdirde kira alınmaz. Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği ile yaptığımız yazışma neticesinde aynı fikirde olduğumuz anlaşılmıştır.

24. İş Hayatıyla ilgili çıkacak yasalar hakkında sendikaların görüş ve önerileri alınmalıdır.

25. Din görevlileri tehlikeye açık olarak hizmet veriyor. Bu nedenle din görevlilerine CAN GÜVENLİĞI TAZMİNATI verilmesini istiyoruz.

26. Din görevlilerinin vekillikte geçen hizmetlerinin kazanılmış hak, derece ve kademesinden sayılmasını istiyoruz.

27. En küçük kusurlarda bile din görevlileri hakkında soruşturma açılıyor. Din görevlileri yıpratılıyor. Bazı kusurların soruşturma açılmadan bertaraf edilebileceği dikkate alınmalıdır.

28. Camilerde güvenliğin sağlanması için önlem alınması,

29. Murakıpların tazminat ve ek ödemelerinin, kendileriyle eş değer kadroya sahip memurlarla eşitlenmesi gerekir,

30. (4/B) Sözleşmelilerin biran önce kadroya geçirilmesi

31. Bir defaya mahsus fahri, vekil, Kur'an kursu öğrencileri ve geçici olarak çalışanlara kadro verilerek bu kapının bir daha açılmamak üzere kapatılmasını istiyoruz.

32. Sivil toplum kuruluşları demokrasinin olmazsa olmazıdır. Demokratikleşme sürecinde sivil toplum kuruluşları mutlaka olmalıdır. Toplumsal sorunların çözümünde STK'lara büyük görev düşüyor. Bunun anlaşılması ve devletin STK’lara önem vermesi gerekiyor. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı, sendikaların şikâyet, ihbar, talep ve önerilerini dikkate almalıdır.

33. Emekliliği gelmiş, ancak bugüne kadar Hac ve Umre' de hiç görevlendirilmemiş olanların bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız olarak görevlendirilmesi. Ayrıca masraflarını kendileri karşılamak suretiyle eşiyle birlikte kuraya katılmadan hacca gitmesinin sağlanması.

34. Her hafta Cuma günleri para toplattırılmasın.

35. Camii Dernekleri kapatılsın veya camii görevlilerinin amiri gibi davranılması engellensin ve ciddi ve sıkı denetime tabii tutulsun.

36. Camilerin elektrik, su, telefon, yakıt ve internet giderleri devlet tarafından karşılansın.

37. Doğu ile batı birbirini tanımalı ve anlamalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, doğu ile batı kültürünün birbiriyle kaynaşması ve kardeşlik duyguları içinde yaşamaları için 'Kardeş Şehir Uygulaması' başlatmalıdır.

38. Diyanet İşleri Başkanlığında hatırı sayılır insanların torpil müdahalesinin önüne geçilmelidir. Bu görevli ve kişilerden gelecek emir ve ricaların etkisiz hale getirilmesi gerekir, Diyanet bununla ilgili önlem almak zorundadır. Bu tür söylentiler teşkilatımızı karalamaktadır.

39. Personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında seminer verilerek yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

40. Vaizlere murakıplık verilmemelidir.

41. MBSTS sınavlarında lise ve üniversite mezunlarının aynı kategoride olmaması gerekir. Bu sınavlar mezuniyet durumuna göre yapılmalıdır.

42. Müftülüklerde idari personel din görevlilerini azarlamaktadır. Buna hakları olmadığı anlatılmalıdır. Diyanet bu konuda bir genelge yayınlayarak bu tür olumsuz davranışların önüne geçmelidir. İl, ilçe müftülerinin ve idarecilerinin personele daha şefkatli davranmaları ve onlar onure edecek davranışlarda bulunmalarının sağlanması doğru olacaktır.

43. En az üç yıl Müezzin-Kayyım olarak çalışanlara, üçüncü yılın sonunda sınava tabii tutulmaksınız imamlık müktesep hakkı verilmelidir.

a) Üç yılını dolduran Müezzin-Kayyımlara D Grubu camilerde münhal bulunan İmam-Hatiplik sınavına,

b) Beş yılını dolduran Müezzin-Kayyımlara C Grubu camilerde münhal bulunan İmam- Hatiplik Sınavına

e) Sekiz yılını dolduran Müezzin-Kayyımlara B Grubu camilerde münhal bulunan İmam- Hatiplik Sınavına katılabilme hakkı verilmelidir.

44. Baş İmam-Hatiplik ve Baş Müezzinlikte, Baş İmam-Hatip olunması için İmam-Hatip lisesi veya 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak yeterli iken, Baş Müezzinlikte dört yıllık ilahiyat Fakültesi mezunu olmak şartı aranmaktadır. Bu, eşitlik ilkesine aykırı olup, görevliler arasında verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesinin yeniden düzenlenmesi hukukun gereğidir.

45. Personel çocuklarının daha iyi eğitim görmeleri için her ilde 'pansiyonlu din eğitim merkezleri' açılmalıdır.

46. Yetkili sendikanın il ve ilçe Müftülerini ve diğer idarecilerini kendilerinin atattığını söyleyerek çıkar sağlama, diğer sendika üyelerine baskı yapma, korku ortamı yaratma ve bu tür girişim ve söylemlerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı töhmet altında bırakarak işlevsiz hale getirmeleri engellenmelidir. Bazı müftülüklerde çalışanlar yetkili sendikanın talimatlarına göre hareket etmektedir.

47. Memur iken şef kadrosuna atananların yan ödeme puanı 700 iken, VHKİ kadrosundan şef kadrosuna atananların yan ödeme puanı 2.250’dir. Aynı işi yapan memurun yan ödemesindeki farklılık doğal olarak memnuniyetsizlik yaratır. Bu uygulama düzeltilmelidir.

48. Diyanet İşleri Başkanlığı sınavlarında şeffaflık sağlanmalıdır. Sınavların adalet ve hakkaniyet ilkeleri gözetilerek kayırmacılığın önlenmesi ve şeffaflık ilkesi gereğince kameraların önünde yapılması gerekir.

49. Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin sadece ibadethane olarak değil, aynı zamanda kültürel ve manevi ilişkilerin sağlandığı yerler haline getirilmesi için çalışmalar yapmalıdır. Muhtaçların, kimsesizlerin ve sokak çocuklarının sadece kış günü hatırlanmasını onların spor salonlarında ağırlanmalarını doğru bulmuyoruz. Onlara insan gibi yaşayacakları yerler temin edilmesi, iaşelerinin sağlanması hem dinimizin hem insanlığımızın gereğidir. Devlet, sosyal devlet ilkelerinin gereği olarak bu gibi yardıma muhtaç olanları bir araya getirerek hayatının sonuna kadar barınma, iaşe ve sağlık giderlerini karşılayarak yaşamalarına imkân sağlamak için camiler inşa edilirken bu tür müştemilatların yapılması gerekir.

50. 2018 yılı öncesi sözleşmeli İH, KKÖ, MK pozisyonlarına atanan personelin kadroya geçirilmesi ve gündemde tutulması hususunda gerekli çalışmaların yapılması

51. Filyasyon ekipleri veya Vefa Sosyal Destek gruplarında görevlendirilen din görevlilerinin, görevli olduğu günlerde asli görevinden idari izinli sayılması, iki görevlisi bulunan yerlerde din hizmetinin aksamaması için sırayla görevlendirme yapılması ve ekiplerde kurumlardan birer görevli olmak üzere en az iki kişi bulundurulması hususunda çalışma yapılması.

52. Hizmet içi eğitim kurları ile Eğitim Merkezleri giriş sınavlarında belirlenen yaş sınırının kaldırılması veya yeniden belirlenerek kadın kursiyer kontenjanının artırılması ile ilgili çalışma yapılması

53. Personelin Covid-19 hastası veya temaslısı iken e-Nabızdan alınan rapor dışında müftülüklerce personelden ayrıca rapor istenmemesi ve maaşlarından kesinti yapılmaması hususunda çalışma yapılması

54. Eşi kamu görevlisi olmayan 4/B sözleşmeli personelin (3+1 dâhil) 1 yıl sonunda eş durumu tayini ve becayiş hakkının verilmesi yönünde çalışma yapılması

55. Şube müdürlerinde Şefler gibi rotasyona tabi tutulmaması

56. G.İ.H çalışan memur, Şoför ve hizmetli kadrolarında çalışan personelin yeşil pasaport alabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması

57. Dernek Başkanlarıyla görevliler arasında yaşanan problemlerin gündeme getirilmesi

58. Nakillerde yaşanan sıkıntılar (mazeretlerin dikkate alınması)

59. Kırsalda görev yapanların sosyal hayattan mahrum kalmaları konusu

60. Vakıflara ait lojmanlarda yaşanan sıkıntılar

61. Memnuniyet anketinin yapılması

62. İLİTAM konusu ve denklik konusu

63. Görevlinin iznini istediği günde kullanması

64. Resmi tatillerde görevlilere mesai ücreti verilmesi

65. Personelin moral ve motivasyonunun düzeltilmesi için psikolojik danışmanlardan destek alınması

66. A camilerde meydana gelecek acil durumlar için Sağlık Bakanlığından eğitim alınması

67. Kurum içinde yardım sandığı oluşturulması

68. Cami bahçesindeki trafolardan camiye kira alınması

69. Hac ve Umrede Türkiye sıralamasına gidilmesi

70. Burslarda personel çocuklarına öncelik verilmesi

71. Bütün illerde Diyanet tarafından imam evleri yaptırılması

72. İmam ve Müezzin ayrımının yapılmaması

73. Müezzinlerin imamlığa geçişlerinin kolaylaştırılması

74. Genel İdare Hizmetlerinde çalışanların ek göstergelerinin yükseltilmesi

75. İmam Hatiplerin kendi paralarıyla hacca gidebilmesi için kuraya tabi tutulmadan eşiyle gidebilmesinin sağlanması

76. Camilerin ısınma problemlerinin giderilmesi

77. Daire personelinin baskılarının önüne geçilmesi

78. Vekillerin 6 aylık kursa tabii tutulup kadroya alınması

79. Genel idare hizmetlerindeki personelin yüksekokul mezunları derecelerinin yükseltilmesi

80. Hizmet içi eğitim kurslarının 1 defa ile sınırlandırılması ve 20 yılın üzerindeki din görevlilerinin bu kurslara alınmaması

81. Şirketlerle umreye gidenlere izinde kolaylık sağlanması

82. Cami dernekleri kurulurken müftülüklerin onayının alınması

83. Camilerin temizliği için müftülüklerin personel istihdam edebilmesi

84. İmzasız şikâyetlerin işleme alınmaması

85. Görevlendirmelerde haftalık izinlerin gözetilmesi

86. Bayramlardaki izin problemlerinin giderilmesi

87. Diyanet personel çocuklarına öğrenci evi yaptırılması

88. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Diyanet Bakanlığı olarak düzenlenmesi

89. Kuran Kurslarında ücret tahakkukunda sayının 10’a indirilmesi

90. Aşere Takribi Sınavlarının açılması

91. Şube Müdürlerinin büyük illere rotasyona tabi tutulabilir diğer illerde rotasyona tabi tutulmaması

92. Müftülüklerdeki idari personelin sendika yöneticisi olması engellenmelidir.

93. Diyanet İşleri Başkanlığı en önemli projelerinden olan Gençliğe Değer projesinin verimli hale getirilmesi için Diyanet Vakfı ile Diyanet işleri Başkanlığı arasında finansman noktasında protokol imzalanması

94. Diyanet Gençlik merkezlerinde koordinatörlük görevini alan Din Görevlileri daha etkin olabilmesi için sendikalarda olduğu gibi haftada 1 gün idari izin verilmesi.

10 Nis 2021 - 13:10 - Sendika


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mihrap Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mihrap Haber değil haberi geçen ajanstır.
Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?