Diyanet 37 A Grubu Camiye İmam Atayacak

Diyanet, 37 A Grubu Camiye İmam-Hatip ve 26 A Grubu Camiye de Müezzin Kayyım atamak için "A Grubu Camilere Naklen Atama İçin Yarışma Sınavı Duyurusu" yayımladı.

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında (A) grubu camilerde münhal bulunan imam-hatip ve müezzin kayyım kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için yarışma sınavı yapılacaktır.

I.MÜNHAL KADROLARLA İLGİLİ BİLGİLER

MÜNHAL İMAM-HATİP KADROLARINA AİT BİLGİLER

SIRA

BULUNDUĞU YER

CAMİİ ADI

1

Adana Seyhan

Sabancı Mrk. Camii

2

Adana Seyhan

Sabancı Mrk. Camii

3

Afyonkarahisar

Gedik Ahmet Paşa Camii

4

Ağrı

Merkez Camii

5

Ankara Altındağ

Zincirli Camii

6

Ankara Çankaya

Kocatepe Camii

7

Antalya Muratpaşa

Muratpaşa Camii

8

Antalya Muratpaşa

Muratpaşa Camii

9

Antalya Muratpaşa

Tekeli Mehmet Paşa Camii

10

Balıkesir Karesi

Zağnos Paşa Camii

11

Burdur

Ulu Camii ( Cami-i Kebir )

12

Bursa Yıldırım

Emirsultan Camii

13

Çankırı

Ulu Camii

14

Denizli Merkezefendi

Bayramyeri Camii

15

Diyarbakır Sur

Nebi Camii

16

Düzce

Cedidiye Camii

17

Iğdır

Merkez Camii

18

İstanbul Beşiktaş

Sinanpaşa Camii

19

İstanbul Fatih

Büyük Ayasofya Camii

20

İstanbul Fatih

Sultanahmet Camii

21

İstanbul Kadıköy

Osmanağa Camii

22

İstanbul Kadıköy

Osmanağa Camii

23

İstanbul Zeytinburnu

Merkezefendi Camii

24

İzmir Konak

Hisar Camii

25

K. Maraş Dulkadiroğlu

Ulu Camii

26

K. Maraş Onikişubat

Abdulhamithan Camii

27

Kayseri Melikgazi

Hunat Camii

28

Konya Karatay

Sultan Selim Camii

29

Konya Selçuklu

Alaaddin Camii

30

Kütahya

Ulu Camii

31

Manisa Şehzadeler

Hatuniye Camii

32

Mersin Tarsus

Ulu Camii

33

Sinop

Alaaddin Camii

34

Sivas Divriği

Ulu Camii

35

Şanlıurfa Eyyübiye

Ulu Camii

36

Şanlıurfa Eyyübiye

Ulu Camii

37

Yozgat

Büyük (Çapanoğlu) Camii

MÜNHAL MÜEZZİN-KAYYIM KADROLARINA AİT BİLGİLER

SIRA

BULUNDUĞU YER

CAMİİ ADI

1

Ankara Altındağ

Hacı Bayram Camii

2

Ankara Altındağ

Hacı Bayram Camii

3

Antalya Muratpaşa

Muratpaşa Camii

4

Aydın Nazilli

Koca Camii

5

Bitlis Tatvan

İbadullah Camii

6

Bolu

Yıldırım Beyazıt Camii

7

Bursa Osmangazi

Orhan Camii

8

Bursa Osmangazi

Ulu Camii

9

Çorum

Ulu (Muradi Rabi) Camii

10

Diyarbakır Sur

Hz.Süleyman Camii

11

İstanbul Bakırköy

Ataköy Ömer Durak Camii

12

İstanbul Beyoğlu

Bezmi Alem Valide Sultan Camii

13

İstanbul Beyoğlu

Bezmi Alem Valide Sultan Camii

14

İstanbul Eyüp

Eyüp Sultan Camii

15

İstanbul Fatih

Beyazıt Camii

16

İstanbul Fatih

Beyazıt Camii

17

İstanbul Fatih

Büyük Ayasofya Camii

18

İstanbul Fatih

Sultanahmet Camii

19

İstanbul Fatih

Sultanahmet Camii

20

İstanbul Fatih

Sümbül Efendi Camii

21

İstanbul Fatih

Sümbül Efendi Camii

22

İstanbul Şişli

Teşvikiye Camii

23

İzmir Konak

Hisar Camii

24

Sivas Divriği

Ulu Camii

25

Şanlıurfa Eyyübiye

Eyüp Peygamber Camii

26

Van İpekyolu

Ulu Camii

II.BAŞVURU ŞARTLARI

1. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

2. Diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3. Bu maddede aşağıda belirtilen şartlardan birini taşımak;

a) Aşere, takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş olmak,

b) Hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiş olmak,

c) İhtisas kursu belgesine sahip olmak.

4. Sınav başvurularının son günü itibariyle;

a) İl içi yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için çalıştığı il veya ilçede altı ayı tamamlamış olmak,

b) İl dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için çalıştığı ilde iki yılı doldurmuş olmak.

5. Sınav başvurularının son günü itibariyle, kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar için atandıkları yerde bu unvanda iki yıl çalışmış olmak,

6. 2012, 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarının birinden (MBSTS) en az 60 (altmış) puan almış olmak,

7. MBSTS puanının yüzde kırkı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan Müktesep/Nitelik Değerlendirme Form puanının yüzde yirmisinin toplamı en az 30 puan olmak.

III.BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

A. Başvuru İşlemleri

1.Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlıbulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 28/01/2015 (saat 08:00) - 11/02/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2.Müracaatlar Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları alınmayacaktı

3.Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara “Aday Başvuru Belgesi” verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 11/02/2015 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6.Adaylar tek bir unvan için sınava başvuru yapılabilecektir.

B. Sınav İşlemleri

1.A grubu camilerdeki imam-hatip ve müezzin kayyım münhal kadrolarına müracaat edenlerin naklen atamalarında MBSTS puanının yüzde kırkı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği EK‐1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK‐1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde yirmisinden oluşan toplam puan esas alınacaktır.

2.Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK‐1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan toplam en az 70 puan alınması esastır.

3.Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

4.Adaylar, sınav giriş belgesi alma, sınav sonuç öğrenme, yer tercihi yapma ve tercih sonuç öğrenme işlemlerini kullanıcı hesaplarını kullanarakadresi üzerindengerçekleştireceklerdir.

5.Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6.Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

7.Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri Başkanlığımız internet sitesinde () ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

C. Atama İşlemleri

1.Atamalar adayların cami tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır.

2.Başarı sıralamasında sırasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği Ek‐1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan en yüksek puan alana, MBSTS puanı yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana ve öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilecektir.

3.Atamaya ilişkin diğer hususlar Başkanlığımız internet sitesinden daha sonra ilan edilecektir.

D. Diğer Hususlar

1.Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2.Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmeyecektir.

3.Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5.Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların dilekçelerini ıslak imzalı olarak Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

6.Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IV.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2.Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,

3.Aşere, takrib ve tayyibe kursu mezuniyet belgesi veya ihtisas kursu belgesi ya da hafızlık belgesi ile birlikte tashih-i huruf kursunu bitirme belgesi.

V.YARIŞMA SINAVI KONULARI

VI.İLETİŞİM

Yazışma Adresi :

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail :

persis@diyanet.gov.tr

Telefon :

(0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 Oca 2015 - 09:04 - Diyanet


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mihrap Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mihrap Haber değil haberi geçen ajanstır.
Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?