Diva-Sen YİK Toplantısı Sonuç Bildirgesi

09, 10, 11 ve 12 Ekim 2017 tarihinde Alanya Karaburun Hotelde yapılan Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve Diva-Sen Güz Dönemi YİK toplantısı sonuç bildirgesi..

TÜM MEMUR-SEN KONFEDERASYONU GÜZ DÖNEMİ YİK TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

09, 10, 11 ve 12 Ekim 2017 tarihinde Alanya Karaburun Hotelde yapılan Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve Diva-Sen Güz Dönemi YİK toplantısı sonuç bildirgesi

1-785 BİN KM YÜZÖLÇÜME SAHİP ÜLKEMİZ BİR BÜTÜNDÜR. ASLA BÖLÜNMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ.

2-BAŞTA FETÖ/PDY, PKK VE DİĞER HER TÜRLÜ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE KURUMSAL BAZDA GECİKMEDEN HER KESİM ÜZERİNE DÜŞEN GÖREV NE İSE GEREKENİ YAPMALIDIR.

3- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAM ÖZERK OLMALIDIR.

a) Diyanet bağımsız olarak yeniden yapılandırılmalı, her daim siyasetin dışında ve üstünde kalarak daha rahat hizmet sunmalı.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı, her türlü siyasi görüş ve düşüncenin dışında kalarak milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinip topluma sağlıklı dini bilgiler sunan anayasal bir kuruluş olduğundan bahisle herhangi bir siyasi partiyi övmek veya yermek konusunda her zamankinden çok hassas davranmalı, toplumun tümünü kucaklamalı.

c) Legal ve illegal faaliyet gösteren tüm dini dernek, cemaat ve grupların yönetimi ve denetimi Diyanet İşleri Başkanlığının uhdesine verilmelidir.

4- SİYASALLAŞAN SENDİKALAR KAMU ÇALIŞANLARININ VE EMEKLİLERİNİN HAKLARINI KORUYAMAMIŞTIR.

a) Yetkili Konfederasyon ile Hükumet arasında yapılan Toplu Sözleşme kamu çalışanları ve emeklilerinin beklentilerini boşa çıkarmıştır.

5- SENDİKAL REFERANSLAR KAMU ÇALIŞANLARI ARASINDA ÇALIŞMA BARIŞINI BOZMUŞTUR.

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına eleman alımında, yer değişikliği ve görevde yükselmelerde liyakat esas alınmalıdır.

b) Sendikal tarafgirlik, idareye ve hükumete karşı bakış açılarının değişmesine sebep olmuştur.

c) Sendika üyeliğinin referans kabul edilmesi sendika kültürünün ve ahlakının kaybolmasına sebep olmuştur.

6- YETKİLİ SENDİKALAR KURUMLARA VE YÖNETİCİLERE BASKI UYGULAMAKTADIR. Neticeleri;

a) Haksızlık ve adaletsizlikler hayat bulmuştur.

b) Liyakatin yerini torpil almıştır.

c) Diğer sendikalara üye olanlara mobbing uygulamaları hat safhadadır.

d) Kurumlarda sendikal yandaşlık oluşturulmuş olup kamu çalışanlarının yetkili sendikalara üye olmaya zorlanmaları bir gerçektir.

7- EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SÜREKLİ DEĞİŞİKLİKLER MOTİVASYONU BOZMAKTA VE HER DEFASINDA YAPILAN YATIRIMLAR VE PLANLAR BOŞA GİTMEKTEDİR.

8- SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROBLEMLERİ ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALIDIR.

a) Fiili hizmet tazminatının tüm sağlık çalışanlarını 3/1 yıl şeklinde kapsayarak yasalaşması

b) Ek ödemenin emekliliğe yansıtılması

c) Adaletsiz performans yönetmeliğinin yeniden adil bir şekilde düzenlenmesi

d) Eğitim hakkı önündeki keyfiyetin kaldırılması

e) Vekil ebe hemşire ve kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının kadro beklentilerinin karşılık bulması

f) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının her yıl yapılması

g) Yönetici atamalarında liyakat ve ehliyete önem verilmesi

h) Sendika temsilci ve yöneticilerine kamu idarelerinde aktif görev verilmemesi

ı) PDC hastanelerin yükleri göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi

9- BÜRO ÇALIŞANLARININ BEKLENTİLERİ ÇÖZÜME KAVUŞMALIDIR

SGK çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi, 666 Sayılı KHK ile kaybedilen fazla mesai ve ikramiyenin yeniden ödenmesi.

SGK çalışanlarına uzman kadrolarının tahsisi.

Adliye çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve fazla mesai ücretlerinin arttırılması,

Maliye Bakanlığı çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin arttırılması,

İçişleri Bakanlığı çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin arttırılması,

İş-Kur çalışanlarının ikramiye ve fazla çalışma ücretlerinin arttırılması

10- DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZLERİ VE EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMALI.

11- AŞERE TAKRİP TAYYİBE KURSUNDA MEZUN OLANLARIN;

a) İlahiyat Fakültelerinde Kur'an-ı Kerim Okutmanı olmalarının yolu açılmalıdır.

a) A Grubu camilere,

b) Kur'an Kursu Öğreticiliklerine nakilleri sınavsız yapılmalıdır.

12- VAİZLERİN STATÜ, ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELERE GİDİLMELİDİR.

a) İl Vaizi, İlçe Vaizi, Cezaevi Vaizi, Hastane Vaizi, Bölge Vaizi, Gezici Vaiz vb...

b) Vaizlerin atamaları, Aile ve Dini Rehberlik Vaizlerinin (ADRB) atamalarında olduğu gibi Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılmalıdır.

c) İl dışı tayin bekleme süresi üç yıldan iki yıla indirilmelidir.

d) Din Hizmetleri sınıfına dâhil olduklarından, dini ve resmi tatillerde mesai ücreti almalarının yolu açılmalıdır.

13- MURAKIPLARIN STATÜ, ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMALIDIR.

a) Unvanları, İl Denetmeni ve yardımcısı veya İl Müfettişi ve yardımcısı olmalı.

14- KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN STATÜ, ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMALIDIR.

a) Kanunda değişiklik yapılarak Öğretmen unvanına kavuşmaları,

b) Pedagojik formasyon eğitimi almaları,

c) Çocuk, genç ve yaşlılara yönelik eğitim psikolojileri almaları sağlanmalıdır.

15- CAMİ GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK, MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMALIDIR. Bu nedenle;

a) A Grubu camilere, her iki veya üç yılda bir bağımsız komisyon tarafında gerçekleştirilen sınavlarda sertifika almaya hak kazananların,

b) Diğer gruba dâhil camilere naklen atanacakların her yıl Kur'an-ı Kerimi yüzüne okuma ve ezber durumları değerlendirme sınavına tabi tutularak kıdem ve puan sistemine göre bilgisayar ortamında sözlü sınavı yapılmaksızın atanmalarının yolu açılmalıdır.

c) Görev tanımları yeniden yapılmalıdır. (Caminin emniyetinden ve temizliğinden sorumlu olmaktan çıkarılmalıdır)

d) 2014 yılında uygulamaya konulan ve daha sonra rafa kaldırılan rotasyon muamması açığa kavuşturulmalıdır.

16- DAİRELERDE BULUNAN HİZMETLİ, ŞOFÖR VE MEMURLARIN ÖZLÜK, MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMALIDIR.

a) Hizmetli kadroları lağvedilmelidir.

b) Hizmetlilerin görevleri iş gücü satın alma yolu ile yaptırılmalıdır.

c) Hizmetliler memur kadrosuna aktarılmalıdır.

d) Lağvedilmediği takdirde, hizmetli, şoför ve memur kadrosunda olanların da yeşil pasaport almalarının yolu açılmalı ve özellikle hizmetli ve şoförlere fazla çalışmalarının karşılığında mesai ücreti ödenmelidir.

17- VHKİ KADROSUNDA ÇALIŞANLARININ HAK ETTİKLERİ ÖZLÜK, SOSYAL VE MALİ HAKLARA KAVUŞTURULMALIDIR.

18- MBSTS KALDIRILMALI VEYA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR.

a) Teorik bilgilere yönelme olduğundan mihrap, minber ve kürsü ikinci plana düşmektedir.

b) Sınav ücretinin her seferinde artırılması ve her ilde yapılmaması personellerin yoğun şikâyetlerine sebep olmaktadır.

c) Sorulan soruların asli görevlerle alakalı olmaması eğitici olmaktan uzaktır.

19- HAC VE UMRE GÖREVLENDİRİLMELERİNE YENİ KRİTERLER GETİRİLMELİDİR.

a) MBSTS sonucu il geneli olarak değil ülke geneli olarak değerlendirilmeli ve en yüksek puandan başlanılarak plaka koduna göre illere görevlendirmeler yapılmalı. Bu sayede emekliye ayrılıncaya kadar hacca veya umreye görevli olarak gitmeyen hiç bir görevli kalmayacaktır.

b) Hacca görevli olarak gönderilen teşkilat personelinin ücretlerini ödeme koşuluyla kuraya tabi olmadan eşlerini de götürme imkânı tanınmalı veya görevli olarak hacca giden personelin eşlerini de götürmede kura kapsamı dışında tutulmalı

c) Eşine hac kur ’ası çıkan görevlinin kendisinin de hacca gitme yolu açılmalıdır.

d) Görevinde üstün başarı sergileyen personel ödül olarak umreye görevli olarak gönderilmelidir.

20- KURUMLARDA AİDİYET DUYGUSUNUN SAĞLANMASI ADINA ÇALIŞANLARI ARASINDA ADALETE ÖNEM VERİLMELİ VE İKİNCİ BİR İŞ YAPMAYA İHTİYAÇ DUYULMADAN MAAŞLAR YETERLİ SEVİYEYE ÇIKARTILMALIDIR.

21- SAĞLIK MAZERETLERİ DOĞRULTUSUNDA İL DIŞI NAKİL TALEBİNDE BULUNAN (Dosyası taşra teşkilatında mevcut) CAMİ GÖREVLİSİ, KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, MÜEZZİN KAYYIM VB. UNVANLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN SAĞLIK KURULU RAPORLARI İLLERDE KURULACAK KOMİSYON TARAFINDAN YAPILMALI.

22- KARŞILIKLI YER DEĞİŞİKLİĞİ YÖNÜNDE VALİLİK TALEPLERİ BAŞKANLIKÇA REDDEDİLMEMELİDİR.

23- DERNEK YÖNETİMİNİN CAMİ VE KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE UYGULADIKLARI BASKILAR İÇİN ÖNLEM ALINMALIDIR.

24- CAMİ VE KUR’AN KURSLARINA AİT LOJMANLARDA OTURAN GÖREVLİLERDEN KİRA ALINMAMALIDIR.

25-KIRSAL KESİMLERDE GÖREV YAPANLARA ÖDENEN ÜCRETLERDE FARKINDALIĞA GİDİLMELİDİR.

26-KÖYLERDE GÖREV YAPAN GÖREVLİLERİN ÇOCUKLARININ EĞİTİM VE ÖĞRETİMLERİNİ YAPMALARINDA GEREKLİ YARDIM VE KOLAYLIKLAR SAĞLANMALIDIR.

27- TÜRKİYE DİYANET VAKFI, BÜNYESİNE ELEMAN ALIMINDA DİYANET PERSONELLERİNİN ÇOCUKLARINI TERCİH CİHETİNE GİTMELİDİR.

28- DİĞER KURUMLARDA OLDUĞU GİBİ, TDV DİYANET PERSONELLERİNİN OKUYAN ÇOCUKLARINA BURS İMKÂNI SAĞLANMALIDIR.

29- SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞANLARIN KADROLU OLARAK ATANMALARI YAPILMALIDIR.

30- VEKİL VE FAHRİ OLARAK GÖREV YAPANLARIN SESLERİ DUYULMALI VE HAK ETTİKLERİ SÖZLEŞMELİ VEYA KADROLU OLARAK ATAMALARI YAPILMALIDIR.

31- TEŞKİLATA İLK DEFA ALINACAK PERSONEL SEÇİMİNDE KURUM AİDİYETİ KESİNLİKLE ÖN PLANDA TUTULMALIDIR.

17 Eki 2017 - 07:21 - Sendika


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Mihrap Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mihrap Haber değil haberi geçen ajanstır.




Anket Sitemizin yeni görünümünü beğendiniz mi?