Haftanın Vaazı: Kadir Gecesi (Vaaz) PDF

28 Nisan 2022 Çarşamba gecesi idrak edilecek olan Kadir Gecesi için Eğitim Uzmanı Abdullah ASLAN tarafından hazırlanan "Kadir Gecesi" konulu haftanın cuma vaazı sitemize eklenmiştir.

Büyütmek için resme tıklayın

28 Nisan 2022 Çarşamba gecesi idrak edilecek olan Kadir Gecesi için Eğitim Uzmanı Abdullah ASLAN tarafından hazırlanan "Kadir Gecesi" konulu haftanın cuma vaazı sitemize eklenmiştir. Kadir Gecesi vaazını, metnin sonundaki linklerden PDF ve WORD formatında indirebilirsiniz.

27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA KADİR GECESİ VAAZI

KADİR GECESİ VAAZI

Bu gece, ihya edildiği zaman bin aydan, bir ömürden daha hayırlı bir gece. Bu gece, Yüce Rabbimizin inayetiyle meleklerin, Cebrail (a.s.) yeryüzüne indiği bir gece. Bu gece Kur’an-ı Kerimin doğum günü. Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in gönlümüze, dünyamıza, âleme doğduğu bir gece. Bu gece, Rahmet-i İlahiye tecelli etti. Bu gecede Âlemlere rahmet olarak gönderilene Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.s.) Peygamberlik vazifesi verildi. Bu geceye, Hak (c.c.), Kadir Gecesi dedi. Bu gece, Kur’an gecesi. Bu gece, bağışlanma gecesi. Bu gece, bir ömre bedel ibadetlerle Rabbimize yönelme gecesi.

Yüce Allah’ın kullarına ikramının bol olduğu, günahkar olanların affa uğrayabilecekleri, hatalarından kurtulmak isteyenleri bu hatalarını affettirebilecekleri bir zaman dilimine mübarek kadir gecesine kavuşmuş bulunmaktayız. Ramazan ayının gönüllerimize serpmiş olduğu ferahlığın doruğa çıkmaya başladığı bir geceye ulaştık Elhamdülillah. Bu feyizli, bereketli, bin aydan daha hayırlı bir geceye bizleri eriştirdiğinden dolayı Yüce Rabbimize hamd-ü senada bulunuyor, O’nun Habibine, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’e salat ve selamda bulunuyoruz.

Kadir gecesinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini, bu gecede hangi önemli olayların cereyan ettiğini, hayatın, hayatımızın nasıl değişikliklere uğrayacağını ve daha nice sırrına vakıf olamadığımız hususları Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ  لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {} سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:

a) Kur`ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ`nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).

Sevgili Peygamberimizden Kadir gecesinin ihya edilmesi neticesinde elde edilecek mükafat bizlere şöyle müjdelenmektedir.

مَنْ قام لَيْلَةَ القَدْرِ إِيماناً واحْتِسَاباً ، غُفِر لَهُ ما تقدَّم مِنْ ذنْبِهِ

“Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”1Sevgili Peygamberimiz, Ramazanın son on gününde, her zamankinden daha fazla ibadet eder, aile fertlerini de ibadet için uyandırırdı.2

Hz. Aişe Annemizden bir hadisi aktarmak suretiyle bu gecede nasıl dua edeceğimizi Efendimiz (s.a.s.)’den öğrenelim.

قُلْتُ : يا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِن عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ ما أَقُولُ فيها ؟ قَالَ : « قُولي : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العفْوَ فاعْفُ عنِّي

Bu gece hakkında Hz. Aişe Validemiz (r.a.) Efendimize şöyle bir soru yöneltmiştir:  Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum. "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.

Kadir Gecesi’ni de Ramazan geceleri arasında gizlemiştir ki bütün Ramazan gecelerine îtinâ gösterilsin.” (Râzî, Tefsîr-i Kebîr, XXIII, 281-282)

Cenâb-ı Hak, cümlemizi bu gizli hazinelerini arayanlardan ve bulanlardan eylesin.

Kadir Gecesi; Cenâb-ı Hakk’ın Fahr-i Kâinât Efendimiz’e verdiği müstesnâ kıymetin ve ümmet-i Muhammed’e sonsuz cömertliğinin nişânesidir. Bir gecede 83 senelik ecrin lutfedildiği müstesnâ bir feyiz ve bereket sofrasıdır. Af ve mağfiret çağlayanıdır. Hadîs-i şerifte buyurulur:

Kadir Gecesi’ni, fazîlet ve kudsiyetine inanarak ve sevâbını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç (kul borçları da hâriç)- geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Böyle bir ikrâma nâil olabilmek ve kıymetini bilebilmek için sene boyunca geceleri ihyâ etmeye gayret etmek gerektiğini halk irfânı şöyle dile getirmiştir:

Her gördüğünü Hızır, her geceyi kadir bil!”

Aynı hakikati sahâbe efendilerimiz de ifade etmişlerdir:

Zir bin Hubeyş -rahmetullâhi aleyh- şöyle anlatır:

Übey bin Kâ‘b -radıyallâhu anh-’a sordum ve dedim ki:

“–Kardeşin İbn-i Mes‘ûd -radıyallâhu anh- şöyle diyor:

«Kim bütün seneyi ihyâ ederse Kadir Gecesi’ni de idrâk etmiş olur!» (Buna ne dersiniz?)”

Dedi ki:

“–Allah ona rahmet etsin! O, insanların ona güvenip de tembellik yapacaklarından endişe ettiği için öyle söyledi. Yoksa o, (Kadir Gecesi’nin) Ramazan’da ve onun son on günü içinde ve yirmi yedinci gecede olduğu (hakkındaki mâlûmâtı elbette) biliyordu.” (Müslim, Sıyâm, 220)

Cenâb-ı Hakk’ın ümmet-i Muhammed’e ikramları pek büyüktür. Kadir Sûresi’nin sebeb-i nüzûlü olarak rivâyet edilen şu hâdise çok mânidardır:

Bir gün Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ashâbına, İsrâiloğulları’ndan bir kişiyi anlatmıştı. (Şem‘ûn-i Gāzî isimli) bu zât, bin ay Allah yolunda silâh kuşanarak cihâd etmiş, gecelerini de ibâdetle geçirmişti. Müslümanlar hayretler içinde kalarak ona gıpta ettiler.

Bunun üzerine Allah Teâlâ, ümmet-i Muhammed’e olan lütuf ve merhametini beyân etmek üzere Kadir Sûresi’ni indirdi. (Bkz. Vâhidî, s. 486; İbn-i Kesîr, Tefsîr, VIII, 463)

Yani Rabbimiz; önceki ümmetlerin büyük zahmetlerle, yıllarca edâ ettiği ibâdetlerin ecrini ümmet-i Muhammed’e bir gecede lutfediyor. Bu ihsanlara karşı nankör olmamak îcâb eder.

Cenâb-ı Hak, Ramazân-ı şerîfi ve içinde bir dürr-i yektâ gibi saklı bulunan Kadir Gecesi’ni kime ve hangi vesile ile ihsân eyledi?

Yüce Allah; bu müstesnâ lutfu;

Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e ihsân eyledi ve

Kur’ân-ı Kerim vesilesiyle ikrâm eyledi…

Öyleyse;

Yüce Rabbimiz’in katında en kıymetli iki varlık; Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ve Kur’ân-ı Kerim’dir.

O hâlde bizler de;

Kur’ân-ı Kerîm’i gönlümüzde ve hayatımızda bütün ihtişamıyla hem yaşayıp hem de yaşatırsak,

Hayatımızı Kur’ân ve Sünnet’in tâlimatlarıyla tezyîn edebilirsek,

Evlâtlarımızı Kur’ân ve Sünnet ikliminde yetiştirip, onlara İslâm şahsiyet ve karakterini mîras bırakabilirsek, ancak o zaman Allah katında değerli oluruz.

Çünkü;

Cibrîl -aleyhisselâm- Kur’ân’ı indirdi, meleklerin en fazîletlisi oldu.

Kur’ân, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e indi. O, bütün rasûllerin seyyidi oldu. Âlemlere rahmet oldu.

Kur’ân; ümmet-i Muhammed’e geldi, o ümmet, ümmetlerin en hayırlısı oldu.

Kur’ân; Ramazan ayında indi, o ay, ayların en hayırlısı oldu.

Kur’ân; Kadir Gecesi’nde indi, o gece, bin aydan daha hayırlı oldu. Bütün gecelerin en hayırlısı ve en fazîletlisi oldu.

Ey mü’min!.. Eğer Kur’ân senin kalbine ve hayatına rehber olursa, insanların en hayırlısı olursun!

Rabbimiz, kıymet verdiği ve verdiği nimetlerin kadrini bilen kullarından eylesin!..

Nâil eylediği Ramazân-ı şerif nimetinden istifâde ettirsin, ebedî bayramlara eriştirsin. 

VAAZI İNDİR 
PDF İçin TIKLAYINIZ>>> 
WORD İçin TIKLAYINIZ>>>


1 -Riyazü’s-salihin, Hadis No: 1192

2 - Müslim, İtikaf, 8v 

Hazırlayan: Abdullah ASLAN 
Eğitim Uzmanı

27 Nis 2022 - 15:28 - Vaaz


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mihrap Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mihrap Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Mihrap Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mihrap Haber değil haberi geçen ajanstır.


Anket Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?