1. HABERLER

 2. GÜNCEL

 3. Gidenler ve kalanlara bilgi notudur
Gidenler ve kalanlara bilgi notudur

Gidenler ve kalanlara bilgi notudur

Sendikamız adil bir yer değiştirme mücadelesini verirken, zorunlu hizmet affıyla doğuda çakılı kalan bekar öğretmenden, KPSS ile kadroya geçtiği için mağdur olanlara, özür gruplarından, norm fazlalıklarına kadar aynı hassasiyeti göstermiştir.

A+A-

Sendikamız adil bir yer değiştirme mücadelesini verirken, zorunlu hizmet affıyla doğuda çakılı kalan bekar öğretmenden, KPSS ile kadroya geçtiği için mağdur olanlara, özür gruplarından, norm fazlalıklarına kadar aynı hassasiyeti göstermiştir. Taleplerimiz arasında Alan değiştirme şartlı yer değiştirme hiçbir zaman yer almadığı gibi, öğretmenliğin bir uzmanlık alanı olduğunda ısrar ediyor, yeterli eğitim verilmeden alan dışı derslere girilmemesi gerektiğini savunuyoruz.

İnsani ve ertelenemez ihtiyaçlar üzerinden, sırf özrünün bulunduğu ile-ilçeye gidebilmek adına alanından vazgeçen öğretmenlerin çoğunun da kendi alanına dönmek istediğini, alanını- ders saatlerini başka branştan öğretmenlerle paylaşmak zorunda kalanların da haklı olarak isyan ettiğini, henüz atanamamışların da endişelenmesini yerinde buluyoruz.  Geçici bir çözüm olarak, bakanlıkça fazla düşünülmeden yapılan iller arası alan yer değiştirmeleri, konunun tarafları açısından yorumlayarak bundan sonrasına ışık tutmak-yol göstermek zorunluluğu doğmuştur:

A. Özrü olup, alan değiştirmeye başvurmayanlar:

Bu öğretmenlerimizden 2012 Ağustos Özür Grubu kapsamında başvurusu kabul edildiği halde yer değiştiremeyenlerin (tercih yapacak norm bulsun veya bulamasın) mağduriyetleri sürmekte olup, branşlarında BİR İL-İLÇE EMRİ yerleştirmeyi beklemeleri hayalcilik olur.  Bakanlık alan değiştirmeyle yaptığı yer değiştirmeleri nokta atama olarak gerçekleştirmiştir, hukuki olarak il hatta ilçe emrinden daha ileri bir adım olarak görmektedir. Bunu tercih etmeyenleri, bir haktan, şanstan vazgeçmiş olarak görmekte, ne zaman yapılacağı belli olmayan, kapsamı meçhul bir becayiş ve memuriyete geçiş vaadiyle DAVA AÇMA SÜRESİNİ geçirmeye çalışmaktadır.

Bu kapsamdaki öğretmenlerimize bireysel ya da sendikaları aracılığıyla özürleri için dava açmalarını öneriyoruz. Bu süre mağduriyetin başladığı tarihten başlayarak 60 gündür (tercih edecek kurum bulamadıkları veya ilk-ikinci atama sonuç ekranlarını gördükleri tarihler, 13, 27, 31 Ağustos)

B. Eğitim Özrü Mağdurları:

Yönetmelikte yer almasına rağmen özre bağlı yer değiştirmeleri kılavuzla engellenen öğretmenlerin durumu kılavuzun eksikliği yönünden tüm sendikalarca dava edilmiş olup, iptali halinde bakanlığın yeni bir kılavuz yayınlaması ihtimali bulunmakta ise de, bu süreç 2013 Yaz yer değiştirme dönemini bulabilir. O tarihe kadar bakanlığın eğitim özrünü yeniden yorumlayacağını, görev yapılan il, ilçe, bölgede lisansüstü eğitime zorlayacağını tahmin ediyoruz. Sendikamızın halen lisansüstü eğitimini sürdürmekte olan öğretmenlerin de aldıkları eğitimle ilişik alan ve yer değiştirme başvurularının alınmasını talep etmiştik, kapsam içine alınmamalarını yanlış buluyoruz.

Lisansüstü eğitime bu yönetmelik kılavuz değişikliğinden önce başlamış, maddi-manevi zarara uğramakta olan öğretmenlerimizden bir dilekçe ile öğrenime bağlı özrü nedeniyle yer değiştirme talep eden üyelerimizin, bakanlıkça yanıtlanmayı bekleme süreleri 60 gündür. Bu sürede yazılı olarak reddedilmeyen talepler zımmen red sayılır, yanıt beklenen süre hariç yeni bir 60 günlük süre içinde dava açılabilir. Reddedildiği halde süresi içinde yargıya başvurmayanların, aynı atama dönemi içinde yeni talepte bulunup dava açma hakları kalkar. Bu güne kadar açılan davalarda YD red ve kabul ara kararları alınmış olsa da, geneli bağlayacak bir DANIŞTAY kararı henüz yoktur.

C. Başvurusu Reddedilen Özür Grubu Mağdurları:

Başta ERCİŞ ve VAN depremlerinden etkilenerek Genel Hayatı Etkileyen Haller kapsamındaki başvurusu reddedilenler olmak üzere, haklı gerekçesini belgelediği halde başvurusu ilde reddedilmiş olanların bu redde karşı dava açmaları önünde bir engel yoktur. Mağduriyet tarihleri red tarihidir. Başvurularına esas belgeleri ve red ekranlarını-yanıtlarını ekledikleri dava dilekçelerini çalıştıkları ilin Bölge İdare Mahkemelerine sunmaları gerekir.

D. Alanla Birlikte Yer Değiştirenler:

 1. Özre bağlı yer değiştirmeleri gerçekleştiğinden Ağustos 2012 Özür Grubu mağduriyetleri bitmiş sayıldığından, bu kapsamda dava açma hakları kalmamıştır.
 2. İşlemden pişman olanların iptali için dilekçe vermeleri gerekmektedir. Bu iptal isteminin kabulü halinde eski branş ve YERİNE intibakı yapılır, kabul edilemezse dava açılabilir.
 3. Atamaya esas yolluk alma hakları vardır.
 4. Atanır atanmaz kendi branşına dönme talepleri idarelerce kabul görmeyeceği gibi, hemen açılacak davaların da kazanılma olasılığı düşüktür. Böyle bir dava için yeni branşa intibakla ilgili belli bir süre çalışması ya da kendi branşında atama-görevlendirme en önemlisi ÜCRETLİ ÖĞRETMEN çalıştırıldığını belgelemesi, bu gerekçeyle branşa geçişi talep etmesi gerekecektir.
 5. Özellikle teknoloji tasarım ve zihinsel engelliler alanına yapılan alan dönüşümleri ile, illere göre bu branşlar ve sınıf öğretmenleri norm dengeleri bozulmuştur. Bakanlıkça ve iller tarafından Ekim ayı ilk haftası sonuna kadar norm güncellemeye devam edileceği için, bu kapsamda yeniden alan geçişlerine olanak tanınması uygun olacaktır. Bu görüşümüzü talebe çevirmek için gelişmeleri takip etmekteyiz.
 6. Atamaya esas bakanlık duyurusunda ilişik kesip göreve başlamak için 19-21 Eylül tarihleri gözetilmiş, mehil müddetinden bahsedilmemiştir. 657 Sayılı DMK 62. MADDE kapsamında iller arası yer değiştirmeye esas mehil müddeti 15 gün olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 24. MADDE açıkça yasaya atıfta bulunarak bu hakkı korumaktadır. Konunun aciliyeti nedeniyle SÖZLÜ olarak görüş aldığımız bakanlık yetkilileri ilişik kesmenin 19-21 Eylül Tarihleri arasında yapılması, mehil müddeti talebinin ATANILAN il Milli Eğitimlere bir dilekçe ile gerçekleşmesi konusunda görüş bildirmişlerdir. Sendikamız bu tersten işlemi hukuki bulmamaktadır. Yasaya göre Mehil kullanmak için yazılı bir başvuruya ihtiyaç olmadığı halde, atamaya esas duyuruyu okuyarak, içeriğini kabul ettiği halde başvuran öğretmenin disiplin soruşturmasına muhatap olmak gibi bir risk almaması için İLİŞİK KESTİĞİ İLE mehille ilgili dilekçe vermesini, bu dilekçeyi atandığı il MEM’e iletilmek üzere yazmasını salık veriyoruz. (Eğitim öğretimin sıkıntılı başladığı bu takvimde “gerçekten mehil kullanma ihtiyacı bulunmayan” meslektaşlarımızı da duyarlı olmaya çağırıyoruz)

 E. Alanla Birlikte Yer Değiştirmeye Başvurup Yer Değiştiremeyenler

 1. Genel durum, HİÇ BAŞVURU YAPMAYANLARLA aynıdır, özürleri sürdüğünden aynı kapsamda dava açmaları mümkündür.
 2. Mezuniyete esas FKB branşları başta olmak üzere başvuruları ilde onaylandığı ve diplomaları ile yan alanları uygun olduğu halde “TTK Mevzuatına aykırılık” gerekçesiyle alan ve yer değiştiremeyenlerin diploma örneği ve red ekranı ekli bir dilekçeyle kurumları aracılığı ve MEB İKGM’ne iletilmek üzere yazılı bir başvuruyla itiraz etme hakları vardır.
 3. Bazı İllerin yansıtmadığı normların (Malatya örneği gibi) il içi alan değişikliğine açılması ve o normlara ücretli öğretmen görevlendirildiğini belgeleyenlerin yerleşememe durumlarına itiraz hakkı vardır.
 4. Kura aşamasında yer değiştiremeyen öğretmenlerin durumlarına itiraz hakkı vardır.
 5. Kendilerine açılmayan alan ve normların il içi alan değişikliğine açıldığını belgeleyenlerin itiraz hakkı vardır.
 6. Bu maddeler dışında hakkının yendiğini, yanlışlık yapıldığını düşünen her öğretmen (halk eğitim merkezi öğretmenleri gibi) MAĞDURİYETE ESAS delilleri ekleyerek 2. maddedeki usulle itiraz edebilir.
 7. 1. madde kapsamında açılacak davaların kazanılma olasılığı, 2, 3, 4, 5, 6. maddelerde açıklanan gerekçelerle itiraz edenlerin açacakları davalara göre daha yüksektir.

F. Özrüne Rağmen Yer Değiştiremeyenlerden İstediği İle, Alanına Atama Yapılanlar

Bu öğretmenlerimizin alan-yer değiştirmeler sırasında, özürlerinin bulunduğu ve atanamadıkları illere alanlarında (alan dönüştürtülerek) atama yapıldığını belgelemeleri ile (özellikle alanı zihinsel engelliler ve Teknoloji ve Tasarım öğretmenliği olanlar) - A - bölümünde açıklanan kapsamda açacakları davaları kazanma olasılıkları garantiye yakındır.

G. İl İçi Özür Grubu Mağdurları:

Her hangi bir alan değişikliği başvuruları OLSUN VEYA OLMASIN –A– Bölümünde özetlendiği gibi, aynı kapsam ve süre içinde davalarını açabilirler

H. Hali Hazırda Dava Açmış Olanlar:

 1. Ataması yapılmış olanların davaları konusuz kaldığından düşer, dava açmaya neden olan davalı idare mahkeme masraflarını karşılamakla yükümlüdür.
 2. Mağduriyeti sürenlerin YD talepli davaları bölge idarelerin yoğunluğuna göre farklı sürelerde ara karara ulaşacak, dava esastan karara bağlanıncaya kadar sürecektir.
 3. YD alınması durumunda 30 gün içinde veya daha kısa sürede (karar uygulama talebi) ile yer değiştirme yapılır.

*** Yukarıda özetlemeye çalıştığımız hukuki durumlar ışığında yargı yoluna gitmek isteyen üyelerimizin dava açma talepleri sendikamız hukuk servisi avukatlarınca ücretsiz olarak karşılanacaktır. İletişim: hukuk@aes.org.tr

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.