1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Eğitim Bir-Sen'in İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu değerlendirmesi
Eğitim Bir-Sen'in İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu değerlendirmesi

Eğitim Bir-Sen'in İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı iller arası yer değişikliği kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den önce KPSS ile atanan öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmiş olması beklenen bir adımdı.

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı iller arası yer değişikliği kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den önce KPSS ile atanan öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmiş olması beklenen bir adımdı. Bakanlık ile il içi yer değiştirmede yaşanan mağduriyet üzerine yaptığımız görüşmeler neticesinde il dışı yer değişikliği kılavuzuna “06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olmaları şartına bakılmaksızın 06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde halen görev yapmakta olmaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler” hüküm eklenerek, önemli bir mağduriyet giderilmiş oldu.

Kılavuzdaki başlıklara göz atacak olursak;

1) Takvim

- Eğitim kurumlarının ilan edilerek başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci: 30 Temmuz - 6 Ağustos.

- Atamaların yapılması, sonuçların ilan edilmesi ve kararnamelerin gönderilmesi: 8 Ağustos.

- Tebliğ/tebellüğ ve yeni görev yerine başlama işlemlerinin tamamlanması: 9 Ağustos tarihinden itibaren yaz tatili içinde.

Öğretmenler başvurularını, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Ancak görev yaptığı il ya da ilçe dışında bulunan ve iller arası yer değiştirme başvurusu yapacak olan öğretmenler, iletişim araçlarıyla (e-posta, telefon, faks vb.) kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek, okul yöneticileri başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun çıktısı okul müdürlüklerince öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.

Başvuruda bulunacak öğretmenler, ilan edilen eğitim kurumları arasından 25 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları halinde 26. seçeneğe atanmayı isteyip istemediklerini de belirteceklerdir.

25 tercihi dışında 26. seçeneğe atanmak isteyen öğretmenler, seçtikleri ildeki eğitim kurumlarını tercih eden tüm öğretmenlerin yerleştirmeleri yapıldıktan sonra, seçtikleri ilin boş kalan kontenjanlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaklardır.

2) Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, bulundukları ilde çalışmaları gereken 3 yıllık sürenin hesabında 15 Eylül tarihi, hizmet puanlarının hesabında da yer değiştirme başvurularının son günü olan 6 Ağustos tarihi esas alınacaktır.

Yer değiştirmeye esas 3 yıllık sürenin hesabında öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde yaptıkları asker öğretmenlik hariç, aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler ile eğitim kurumları dışındaki diğer kurumlarda geçirdikleri süreler dikkate alınmayacaktır.

3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, bu yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş öğretmenlerden bulundukları ilde 15 Eylül tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle fiilen öğretmen olarak görev yapmakta olanlar iller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

4) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla, bulundukları ilde çalışmaları gereken 3 yıllık süre şartı aranmaksızın zorunlu çalışma yükümlülüklerini yapmak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak üzere başvurabileceklerdir.

5) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına dönmeleri kaydıyla, aylıksız izinli öğretmenler izinlerini 15 Eylül tarihi itibarıyla sona erdireceklerini yazılı olarak beyan etmeleri, yurtdışında görevlendirilen öğretmenler ise yurtdışı görevlerinin 15 Eylül’de sona erecek olması kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

6) 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında;

06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapan öğretmenler,

06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe atananlar,

06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen 3 yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın 06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde halen görev yapmakta olmaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bakanlık, sonunda çağrılarımıza kulak vermiş ve sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden 632 sayılı KHK öncesi KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananların da 632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlerin yararlandırıldığı haklardan yararlandırılmasını sağlamıştır.

7) Her ikisi de yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmen eşler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu öğretmenlerin farklı illere atanmaları hâlinde, atamasını görev yerinden ayrılmadan iptal ettiren eş, eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bu öğretmenlerden aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları ilde göreve başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

8) Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması halinde bu eş, iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu eşin iller arasında yer değiştirme atamasının yapılması hâlinde diğer eş, eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde eş durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, bir sonraki eş durumu özrü yer değiştirme dönemine kadar ayrıldığı ile eş durumundan atama başvurusunda bulunamayacaktır.

9) Eşleri öğretmen olmayıp Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve iller arasında isteğe bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenler, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan özür durumları hariç, bir sonraki eş durumu özrü yer değiştirme dönemine kadar ayrıldıkları ile eş durumundan atama başvurusunda bulunamayacaklardır.

10) 2012 yılı yaz tatili yer değiştirme döneminde il içinde yer değişikliği yapan öğretmenlerin, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları reddedilecektir.

11) Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler başvurularını bu okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine, kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler ise başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

12) Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebileceklerdir. Bu başvurular elektronik ortamda iptal edilecektir.

13) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında, görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Yer değişiklikleri gerçekleştikten sonra yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve eski görev yerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamalar iptal edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden görev yerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaklardır.

14) Aylıksız izinli öğretmenler ile bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışında görevli olup isteğe bağlı iller arası yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerden, 15 Eylül tarihi itibarıyla yeni görev yerine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

EĞİTİM BİR-SEN

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.