1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Eğitim Bir-Sen'in il içi değerlendirmesi
Eğitim Bir-Sen'in il içi değerlendirmesi

Eğitim Bir-Sen'in il içi değerlendirmesi

1- Takvim - Duyuru yapılması 18 Temmuz 2012 - Başvuruların kabulü ve onay süreci 19- 25 Temmuz 2012 - Sıraların çalıştırılarak atamaların yapılması, sonuçların ilanı ve kararnamelerin gönderilmesi 01-02 Ağustos 2012 - Tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin

A+A-

1- Takvim
- Duyuru yapılması 18 Temmuz 2012
- Başvuruların kabulü ve onay süreci 19- 25 Temmuz 2012
- Sıraların çalıştırılarak atamaların yapılması, sonuçların ilanı ve kararnamelerin gönderilmesi 01-02 Ağustos 2012
- Tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması 03 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yaz tatili içinde.

2- İl içi yer değiştirmeler 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.

3- Öğretmenler tatillerini geçirdikleri yerlerden elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Yer değişikliği gerçekleşen öğretmenler eski okullarından ilişiklerini kestikleri sırada Elektronik Başvuru Formunun çıktısını imzalayacaklardır. Öğretmenler 3 Ağustos’tan yaz tatilinin bitimine kadar ilişiklerini kesebilirler.

Özellikle yaptığımız görüşmelerde öğretmenlerin tatillerini geçirdikleri yerden başvuru yapmalarının sağlanması tatilde olan öğretmenlerimizi kısmen rahatlatması bakımından olumlu bir adım olmuştur.

4- Kılavuzun A./7 maddesinde “İl içi isteğe bağlı yer değiştirmesi yapılan öğretmenler, iller arasında yer değiştirmeye başvuruda bulunamaz. İl içinde ataması yapılamayanlar ise iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.” denilmektedir. Sendika olarak böyle bir sınırlamayı doğru bulmuyoruz. Bize göre bir öğretmenimiz il dışına atanamayabilirim endişesi ile il içi tayin isteyebilmeliydi. Aynı şekilde il içinde yer değiştirenlere de il dışı yer değiştirme hakkı verilmeliydi.

5- Dönüştürülen ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin yeni oluşturulan ilkokul ya da ortaokullarda geçen hizmet süreleri ile hizmet puanları birlikte değerlendirilecektir.

6- Norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler için bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken en az 3 (üç) yıllık süreyi tamamlama şartı aranmayacaktır. Üç yıllık sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildikleri süreler dikkate alınacaktır.

7- Kılavuzun B./8 maddesinde “İl içi yer değiştirme ile görev yeri değiştirilen öğretmenler, özür durumundan tekrar yer değiştirme isteğinde bulunamaz. Atamalarının yapıldığı tarihten sonra özür durumu oluşanlar hariç bu durumda bulunan öğretmenler özür durumundan yer değiştirmeye takip eden yılda başvurur.” denilmektedir. Bu madde beraberinde bazı haksızlıklar getirebilir. Şöyle ki henüz öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzunu görmeden özellikle Bakanlığın il emri uygulamasının kaldırılması gibi düşüncesinin olması öğretmenlerimizin mağdur olmalarına sebebiyet verebilir. Ayrıca burada il içi ataması yapılan öğretmenin il dışında özrü varsa başvuruda bulunup bulunmayacağı konusuna açıklık getirilmelidir. Örneğin iki ilin ters istikametlerinde çalışan eş öğretmenlerin il emri uygulaması olmaması halinde bu il içi yer değişikliği ile iki ilin komşu ilçelerine yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri hususunda oluşabilecek kaygı giderilmelidir.

8- Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli olanlar ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır. Bu durumda olan öğretmenlerimizin başvurularını yaptıktan sonra ilçe/il müdürlüklerinde onaylamasını mutlaka takip etmeleri gerekmektedir.

9- Kılavuzun B./12 maddesinde “Öğretmenlerin başvurularının geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden onaylanması gerektiğinden başvurusunu eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden birine onaylatmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.” denilmektedir. Yer değiştirme isteğinde bulunanlar mutlaka başvurularını onaylatmalıdırlar.

10- İl içi yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler, başvurularında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın en fazla 5 (beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Başvurularda beş tercih sunulmasının yetersiz olduğundan söz konusu tercih sayısının artırılması gerekmektedir.

11- Kılavuzun F. Maddesinde “Alan değişikliği işlemleri için Bakanlıkça ayrıca duyuru yapılacaktır.” denilmektedir. Bu yöndeki beklentiyi biliyoruz. Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde alan değişikliği muhtemelen eylül ayında yapılacaktır.

12- Aylıksız izinli ve yurt dışında geçici görevli olan öğretmenler 15 Eylül tarihi itibariyla bu izinlerini ve görevlerini sona erdireceklerini belgelendirmeleri halinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

13- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler bu görevlendirmeleri sona ermedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. Ancak bunlardan eğitim kurumlarındaki görevlerine dönenler, görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda en az (3) yıl çalışma şartını taşımaları halinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

14- Kılavuzun B./4 maddesinde “(06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, sözleşmeli öğretmenlikten 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenler ile 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlar ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.)” denilmektedir.

632 sayılı KHK öncesi KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atanan öğretmenlerimiz mağdur edilmişlerdir. Şöyle ki 632 sayılı KHK ile sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe atananların tüm yasal hakları korunurken 06/05/2010 tarihinden sonra kadrolu öğretmenliğe atananlar mağdur edilmiştir. 632 sayılı KHK ile atanan öğretmenlerin adaylıkları ile zorunlu hizmet yükümlülükleri kaldırılmış ve bulundukları eğitim kurumu ya da ilde çalışmaları gereken azami sürelerin hesabında sözleşmeli öğretmenlikte geçirdikleri süreler dikkate alınmıştır. Ancak büyük emek harcayarak KPSS sonucuna göre atanan öğretmenlerin söz konusu bu haklardan yararlandırılmamış olması özlük hakkı anlamında telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olmuştur. Bu nedenle Bakanlık bir an önce 06/05/2010 tarihi ile 632 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 04/06/2012 tarihleri arasında KPSS sonucuna göre kadrolu öğretmenliğe atananların bu haklarını vermelidir. Bu konuda şu ana kadar açılan davalarının olumlu sonuçlandığı dikkate alındığında Bakanlığın bu durumu tekrar değerlendirmesi ve yargı masraflarını ve zaman kaybını da göz önünde bulundurması gerekmektedir.

15- Kılavuzun G.3 maddesinde “İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra, Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamaları iptal edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden eski görev yerlerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına ilgili valilikçe atanacaklardır.” denilmektedir. Bu şekilde ataması iptal edilen öğretmenlerin, bulundukları il içinde istekleri de alınarak atamalarının yapılması sağlanmalıdır.

16- Bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken 3 yıllık sürenin hesabında 15 Eylül tarihi yerine 30 Eylül tarihinin baz alınması gerekmektedir. Zira Sayın Bakanın bu konudaki açıklamaları da hep bu yönde olmuştur. 30 Eylül tarihinin dışında bir tarih belirlemenin yerinde bir uygulama olmayacağı açıktır.

17-İl dışı yer değişikliği ile özür durumuna bağlı yer değişikliği takvimi de hemen açıklanmalıdır. Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler kapsamında; eş, sağlık ve öğrenim özrü ile birlikte can güvenliği tehlikesi olan ve Van depremini yaşayan öğretmenlerin de yer değişikliği yapmaları sağlanmalıdır. Mağduriyetlerin yaşanmaması için de il emri uygulamasının mutlaka sürdürülmesi gerekmektedir.

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.