1. HABERLER

  2. DİYANET

  3. Diyanet, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Yönetmeliğini Yayımladı
Diyanet, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Yönetmeliğini Yayımladı

Diyanet, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Yönetmeliğini Yayımladı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla; 1-Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami

A+A-

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla;

1-Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile önceden müktesebi olup başka unvanlarda görev yaparken Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik veya müezzin kayyımlık kadrolarına geçmek isteyenler,

2- Kariyer unvanları için yapılacak sınavlara katılacaklar,

3-Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

4-Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirilecekler,

için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyen personele yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) 02/09/2012 tarihinde Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılacaktır.

 

A-    SINAVA BAŞVURU İŞLEMLERİ:

 

1-     Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) katılmak isteyen Başkanlık personeli öncelikle 45 TL (Kırkbeş TL KDV dâhil) sınava giriş ücretini, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 16/07/2012 – 06/08/2012 tarihlerinde yatıracaklardır. Sınav ücretini hiç yatırmayanlar ile yukarıda belirtilen tarihlerde yatırmayanlar sınava müracaat edemeyeceklerdir.

2-     Sınav ücreti bankaya elden yatırılacak olup mektupla veya başka bir yolla sınav ücreti ödenmeyecektir.

3-     Yukarıda belirtilen banka hesapları dışında hiçbir hesaba hiçbir şekilde (EFT, Posta Çeki vb.) sınav ücreti yatırılmayacaktır.

4-     Sınav ücreti banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın açık adı mutlaka bulunacaktır.

5-     Sınava katılacaklar 16/07/2012 - 06/08/2012 tarihlerinde sınava giriş ücretini ilgili banka şubelerindeki hesaplara yatırdıktan sonra aynı tarihlerde internet adresinden başvurularını web ortamında yapacaklardır. Adaylar sınava e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.

6-     Ücretini yatırdığı halde başvuru sisteminde kaydedilmiş başvurusu bulunmayan adaylar başvuru yapmış sayılmayacak olup sınava alınmayacaktır.

7-     Adaylar e-başvuru yapmalarının ardından başvuru sisteminde daha sonra bilgilerinde değişiklik yapmaları halinde en son yaptıkları değişiklik geçerli olacaktır.

8-     Sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava müracaat edemeyeceklerdir.

9-     Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.

10-   Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar, sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birini bir nüsha halinde en geç 06/08/2012 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığında olacak şekilde ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşan konu ile ilgili başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

 

B-    SINAV İŞLEMLERİ:

 

1-     Sınava geçerli bir şekilde başvuru yapan personel sınav giriş belgelerini, 15/08/2012 tarihinden itibaren    adresinden alacaklardır.

2-     Adayların sınav tarihi ve yerleri, internet adresinden alacakları giriş belgelerinde belirtilecektir.

3-     Sınava girecekler, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini de (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanında bulunduracaktır. Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep telefonları yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

C-    DİĞER HUSUSLAR

 

1-     Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Ancak Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda belge talep edebilecektir.

2-     Sınava başvuru esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavdan geçerli puan alsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır.

3-     İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4-     Sınav ve sonuçları ile ilgili www.diyanet.gov.tr ve internet adreslerinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-     Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan personelin ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ancak; görevlinin kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu/ödendi makbuzu ile YEĞİTEK’e başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar MEB’in resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

6-     Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Başkanlık, sınav sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sınav sonuçlarının internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde YEĞİTEK’e yapacaklardır. YEĞİTEK, sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin itirazların cevabını 10 (on) işgünüiçerisinde adaya bildirecektir.

Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda bu maddede belirtilen usule aykırı olarak yapılan ve bu maddedeki süreler içerisinde yapılmayan itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Adayların, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin YEĞİTEK’e yapacakları itiraz başvurularını, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler Ankara, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapmaları gerekmektedir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7-     Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) I-Nakil, II-Hac, III-Yurtdışı ve IV-Tümü olmak üzere dört grupta yapılacaktır.

a-     Sadece görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile kariyer unvanları için yapılacak sınavlara katılacaklar “I-Nakil” grubunda,

Hac ve umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler “II-Hac” grubunda,

Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak isteyenler “III-Yurtdışı” grubunda,

Hac, umre ve yurtdışı hizmetlerinde görev almak isteyenler ise “IV-Tümü” grubunda, sınava katılacaktır.

b-     “I- Nakil” grubunda sınava katılan adaylara 80 adet (genel sorular),

“II-Hac” grubunda sınava katılanlara 100 adet [genel sorular (80 adet) ve hac soruları (20 adet)],

“III- Yurtdışı” grubunda sınava katılanlara 100 adet [genel sorular (80 adet) ve yurtdışı soruları (20 adet)],

“IV- Tümü” grubunda sınava katılanlara 120 adet [genel sorular (80 adet), hac soruları (20 adet) ve yurtdışı soruları (20 adet)] soru sorulacaktır.

c-     “I-Nakil” grubunda sınava katılanlara sadece “nakil” puanı,

“II-Hac” grubunda sınava katılanlara “Nakil” ve “Hac” puanı olmak üzere iki ayrı puan,

“III-Yurtdışı” grubunda sınava katılanlara “Nakil” ve “Yurtdışı” puanı olmak üzere iki ayrı puan,

“IV- Tümü” grubunda sınava katılanlara “Nakil”, “Hac” ve “Yurtdışı” puanı şeklinde üç ayrı puan verilecektir.

d-     Sınav süresi;

“I-Nakil” grubunda katılan adaylar için 90 dakika,

“II-Hac” grubunda katılan adaylar için 110 dakika,

“III-Yurtdışı” grubunda katılan adaylar için 110 dakika,

“IV- Tümü” grubunda katılan adaylar için 130 dakika olacaktır.

8-     Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içemeyeceklerdir. İçenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır

 

D-     SINAV KONULARI

1- Dini ve Mesleki Bilgiler,

2- Yurtdışı Din Hizmetleri ile İlgili Konular,

3- Hac ve Umre Hizmetleri ile İlgili Konular,

4- Genel Kültür,

E-    MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI KAYNAK ESERLERİ

S.No

KİTAP ADI

YAZAR ADI (YAYINEVİ)

1

Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri

Komisyon (DİB Yayınları)

2

İlmihal I. ve II. Ciltler

Komisyon (TDV Yayınları)

3

Hac İlmihali

Doç. Dr. İsmail Karagöz

Mehmet Keskin

Doç. Dr. Halil Altuntaş

 (DİB Yayınları)

4

İslam’a Giriş (I-IV)

Komisyon (DİB Yayınları)

5

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM

(DİB Yayınları)

6

Hadis Usûlü

Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV)

7

Riyazü’s-sâlihîn

Ebû Zekeriyya en-Nevevî

8

Yaşayan Dünya Dinleri

Komisyon (DİB Yayınları)

9

Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi

Davut KAYA (DİB Yayınları)

10

Kur'ân- ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri

Prof.Dr. İsmail KARAÇAM

11

Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip Maddeleri

Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV)

12

Diyanet Aylık Dergi Son On İki Sayı (2011 Yılı Dâhil)

 

13

T.C. Anayasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,  633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Maddeleri

 

F-      İLETİŞİM VE DUYURULAR

Diyanet İşleri Başkanlığı için               : (0312) 295 70 00 ve (persis@diyanet.gov.tr).

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü için   : “Alo 147”

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili duyuru ve ilanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her iki kurumun kendi internet siteleri (“” ve “”) üzerinden yapılmaktadır.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.