1. HABERLER

 2. DİYANET

 3. 2012 Yılı Başöğreticilik, Başimamlık ve Başmüezzinlik Sözlü Sınav Duyurusu
2012 Yılı Başöğreticilik, Başimamlık ve Başmüezzinlik Sözlü Sınav Duyurusu

2012 Yılı Başöğreticilik, Başimamlık ve Başmüezzinlik Sözlü Sınav Duyurusu

D  U  Y  U  R  U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan Kur’an kursu başöğreticisi, başimam-hatip ve başmüezzin kadrolarına, bu duyurudaki şartları taşıyan Başkanlığımız personeli arasından,

A+A-

D  U  Y  U  R  U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan Kur’an kursu başöğreticisi, başimam-hatip ve başmüezzin kadrolarına, bu duyurudaki şartları taşıyan Başkanlığımız personeli arasından, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre naklen atama yapılacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvan, Sınıf, Derece ve Adedine Göre Dağılımı

MÜNHAL KADRONUN
BULUNDUĞU YERÜNVANISINIFIDERECESİADEDİ
Taşra TeşkilatıKur'an Kursu BaşöğreticisiD.H.S.1-6150
Taşra TeşkilatıBaşimam-HatipD.H.S.1-6287
Taşra TeşkilatıBaşmüezzinD.H.S.1-6100

 

II- Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartlar

A) Genel Şartlar

 1. 1.   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. 2.   Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

 

B) Özel Şartlar

1.     Kur’an Kursu Başöğreticiliği Sözlü Sınavına Müracaat Edecek Adaylarda Aranan Özel Şartlar;

a)   Lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b)   Müracaatların bitiş tarihi itibari ile Başkanlık teşkilatında Kur’an kursu öğreticisi olarak 10 (on) yıl görev yapmış olmak,

c)   Halen Başkanlığımız teşkilatında Kur’an kursu öğreticisi kadrosunda çalışıyor olmak,

d)   Hafız olmak veya Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak.

 

2.     Başimam-Hatiplik Sözlü Sınavına Müracaat Edecek Adaylarda Aranan Özel Şartlar;

a)   Müracaatların bitişi tarihi itibari ile Başkanlık teşkilatında en az 10 (on) yıl imam-hatip olarak görev yapmış olmak,

b)   Hafız olmak,

c)   Halen Başkanlığımız teşkilatında imam-hatip kadrosunda çalışıyor olmak,

d)   2010, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının herhangi birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

 

3.     Başmüezzinlik Sözlü Sınavına Müracaat Edecek Adaylarda Aranan Özel Şartlar;

a)   Lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b)   Müracaatların bitiş tarihi itibari ile Başkanlık teşkilatında Müezzin-Kayyım olarak en az 10 (on) yıl görev yapmış olmak.

c)   Halen Başkanlığımız teşkilatında Müezzin-Kayyım kadrosunda çalışıyor olmak.

d)   2010, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının herhangi birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

 

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar;

A) Başvuru İşlemleri

1.     Şartları taşıyan Başkanlık personelinden sınava başvuracaklar 17/10/2012 (saat 08:00)-31/10/2012 (saat 18:00) tarihi mesai saati bitimine kadar Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program üzerinden e-başvurularını bireysel olarak yapacaklardır.

2.     Başvuru ekranında istenen bilgileri eksik olarak dolduran veya kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

3.     Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4.     Başvuruların sona ermesinin ardından adayların müracaat bilgilerinde ne sebeple olursa olsun değişiklik yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

5.     Başvuruların kaydedilmesi işleminden sonra, adaylar sınav müracaatının yapıldığına dair “Aday Başvuru Belgesi”ni başvuru yaptığı program aracılığı ile alabileceklerdir. Adayların almış olduğu bu belge “Sınav Giriş Belgesi” yerine geçmez.

6.     Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

7.     Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 31/10/2012 (saat 18:00) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

B) Sınav İşlemleri

1.   Kur’an Kursu Başöğreticiliği, Başimam-hatiplik ve Başmüezzinlik Sözlü Sınavı 06.11.2012 tarihinde başlatılacaktır. Adaylar, 02.11.2012 tarihinden itibaren Başkanlığımız internet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından “Sınav Giriş Belgelerini” alabileceklerdir. Adayın sınava gireceği tarih ve sınav merkezi “Sınav Giriş Belgesinde” bildirilecektir.

2.   Kur’an Kursu Başöğreticiliği Sözlü Sınavına müracaat eden ve duyuruda belirtilen şartları taşıyan adayların tamamı Kur’an Kursu Başöğreticiliği Sözlü Sınavına alınacaktır.

3.   Başimam-hatiplik ve Başmüezzinlik Sözlü Sınavına müracaat eden adaylardan boş kadro sayısının üç katına kadar aday MBSTS puan sırasına göre sınava çağrılacaktır.

4.   MBSTS puanına göre sözlü sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

5.   Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

6.   Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

7.   Sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

 

C) Atama İşlemleri

1.     Sınavda başarılı olmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

2.     İlan edilen münhal kadrolara sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Kur’an Kursu Başöğreticiliği, Sözlü sınavına katılarak başarılı olan ve aynı puna sahip olan adaylardan hizmet süresi fazla olana, Başimam-hatiplik, Başmüezzinlik Sözlü Sınavına katılarak başarılı olan ve aynı puana sahip olan adaylardan ise MBSTS puanı yüksek olana, bununda eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

3.     Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.

4.     Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilecektir.

5.     İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilecektir.

6.     Kur’an Kursu Başöğreticiliği, Başimam-hatiplik, Başmüezzinlik Sözlü Sınavına katılarak başarılı olan ve atama kontenjanına giren adaylar hali hazırda görev yaptıkları yerlere Kur’an Kursu Başöğreticisi, Başimam-hatip, Başmüezzin olarak atanacaklardır.

 

D) Diğer Hususlar;

 1. 1.     Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 2. 2.     Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 3. 3.     Bu duyuruda yer alan hususlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
 4. 4.     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. 5.     Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak sınav ve değerlendirme komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav ve değerlendirme komisyonunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

IV- Sınav Konuları

A.     Kur’an Kursu Başöğreticiliği ve Başimam-Hatiplik Sözlü Sınav Konuları

1.   Kur’an-ı Kerim (70 puan),

2.   Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

3.   Hitabet ve etik ilkeleri (10 puan).

B.     Başmüezzinlik Sözlü Sınav Konuları

 1. Kur’an-ı Kerim (70 puan),
 2. Dini bilgiler (İtikat, İbadet, siyer ve ahlâk) (20 puan),
 3. Ezan, İkamet ve etik ilkeleri (10 puan).

Kur’an Kursu Başöğreticiliği, Başimam-Hatiplik ve Başmüezzinlik Sözlü Sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınacaktır.

 

V- Sınava Girişte Adaylardan İstenecek Belgeler

A)  Kur’an Kursu Başöğreticisi Sözlü Sınavına müracaat eden adaylardan istenecek belgeler

 1. T.C kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
 2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,
 3. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet Kur’an Kursu Öğreticiliğinde en az 10 (on) yıl görev yaptığına dair “hizmet süresi formu” (Form, e-başvuru yapılacak program aracılığıyla indirilerek doldurulacaktır),
 4. Sınav giriş belgesi,
 5. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
 6. Hafız olanlar için hafızlık belgesinin tasdikli sureti, Aşere, Takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olanlar için kursu bitirdiklerini gösterir belgenin tasdikli sureti, yüksek lisans mezunu olanlar için yüksek lisans mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri.

 

B)  Başimam-Hatiplik Sözlü Sınavına müracaat eden adaylardan istenecek belgeler

 1. T.C kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
 2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,
 3. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet İmam-Hatiplikte en az 10 (on) yıl görev yaptığına dair “hizmet süresi formu” (Form, e-başvuru yapılacak program aracılığıyla indirilerek doldurulacaktır),
 4. Sınav giriş belgesi,
 5. Hafızlık belgesi.

 

C)   Başmüezzinlik Sözlü Sınavına müracaat eden adaylardan istenecek belgeler

 1. T.C kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
 2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,
 3. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet Müezzin-Kayyımlıkta en az 10 (on) yıl görev yaptığına dair “hizmet süresi formu” (Form, e-başvuru yapılacak program aracılığıyla indirilerek doldurulacaktır),
 4. Sınav giriş belgesi,
 5. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

 

VI- İletişim

Yazışma adresi         : Üniversiteler M. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail                          : persis@diyanet.gov.tr

Telefon                        : (0312) 295 70 00

Fax                               : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

e-Başvuru için tıklayınız..(17.10.2012-31.10.2012)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.