İzmir İl Müftülüğü - 22.11.2013 Tarihli Hutbe

İzmir İl Müftülüğü'nün yayınlamış olduğu 22 Kasım 2013 tarihli Cuma Hutbesi: Öğretmenler Günü

İzmir İl Müftülüğü - 22.11.2013 Tarihli Hutbe

HUTBE KONUSU: ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Değerli Kardeşlerim!

Yüce dinimiz İslam; “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”(1) ilkesiyle eğitim ve öğretime çok büyük önem vermiştir. İlim öğrenmeye, öğretmeye, okumaya, dinlemeye ve bu işleri yapanları sevmeye, onlara karşı saygılı olmaya çok büyük önem vermiştir.

Cenab-ı Hak konuyla ilgili Kur’an-ı Keriminde, çeşitli ayetlerinde şöyle buyuruyor: “Eğer bilmiyorsanız, ilim sahiplerine sorun.”(2) “Sakın cahillerden olma”(3) buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz  (s.a.v.) de birçok hadisi şerifinde ilmi, âlimi ve ilim öğrenenleri övmüş okumaya ve ilim öğrenmeyi teşvik etmiştir. Bu hadisi şeriflerden bir kaçı şöyledir.

“İlim talebi her Müslümana farzdır.”(4)

“Kim ilim talep ederse, bu onun geçmiş günahlarına kefaret olur.”(5)

“İlim öğrenin, çünkü ilim öğrenmek düşmana karşı silahtır.”(6)

“Sadakanın en değerlisi, müslümanın ilim öğrenip Müslüman kardeşine öğretmesidir.”(7) “İlim tahsili için sefere çıkan (evine) dönünceye kadar Allah yolundadır. Gurbette ilim tahsil ederken ölen kimse ise şehittir.”(8)

Değerli Kardeşlerim!

İlmin değerini, İlim öğrenmenin faziletini ve insana kazanımlarını bilen insan; bilginin insanı yücelteceğinin farkında olur. Böylece eğitime karşı istekli olduğu gibi cehaleti küçülteceği bilinciyle, öğretmenlere, ilim sahiplerine saygı gösterilmesi gerektiğini idrak eder. Bu sevgi ve hürmetin, dış görünüşte o âlime olsa bile, hakikatte ona bu bilgiyi ihsan eden sınırsız ilim sahibi Cenâb-ı Hakk’a gösterilmiş olduğunu bilir.  İlme ve ilim sahibi kişilere gereken değeri verip hakkettiği saygıyı gösterir.

Sizin aranızda “hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun”(9) ayeti kerimesiyle yüce Allah bizlere her daim içimizde ilim öğrenen ve öğretenin bulunması gerektiğini emretmiştir.   Hz. Ali efendimiz de “bana bir harf öğretenin kölesi olurum” sözüyle ilim sahibi kişilerin ne denli değerli olduğunu anlatmak istemiştir. Bizler “Âlimin atının ayağından sıçrayan çamur, bizim şerefimizdir” diyen Yavuz Sultan Selim’e kadar her devirde ilim adamına saygının en asil örneklerini vermiş bir milletin fertleri olarak bu saygıyı her zaman ayakta tutmalı, gelecek nesillere aktarmalıyız.

Değerli Kardeşlerim!

Aklımızı faydalı bilgilerle bezeyen, bizlere okuma zevkini aşılayıp kitaplarla dost hâle getiren, vatan sevgisi ile ruhumuzu aydınlatan, doğru ve güzel olan şeyleri öğreten, ilahi rızaya açılan yolu tarif eden ilim adamlarına öğretmenlerimize çok şeyler borçluyuz. Onların fedakâr çalışmaları olmasaydı hakkı bilmez, hakikati bulamaz ve cehalet bataklığından çıkamazdık. Gecesini gündüzüne katarak öğrencilerinin hem önder hem örnek olan, onların okuyup vatana millete faydalı birer insan olarak yetişmelerini sağlayan sevgili öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar sayesinde iyiyi kötüden ayırıp Allah sevgisini vatan millet sevgisini öğreniyoruz. Teknolojiyi onlar sayesinde kullanıp Allah’ın emir ve yasaklarını onlar sayesinde yerine getiriyoruz.

Bu vesile ile bize küçük yaşlardan itibaren kalem tutmayı, okumayı, yazmayı, sevgi-saygıyı, edebi-ahlakı, bütün kutsal değerleri öğreten tüm öğretmenlerimizi ve âlimlerimizi saygı ve minnetle anıyor, ahirete irtihal edenlere rahmet diliyoruz.

Hutbeyi indirmek için tıklayınız...


  1. Zümer,39/9.
  2. Nahl, 16/43.
  3. Enam, 6/35.
  4. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, I, 120.
  5. Tirmizi, İlim, 2; 5.
  6. İbn Hanbel, Müsned, III, 157
  7. Tirmizi, İlim Ebu Davud, İlim, 10.
  8. Tirmizi, İlim İbn Mace, Mukaddeme, 17.
  9. Ali İmran,3/104

Hazırlayan: Osman Nuri YILMAZ

Unvanı: Kınık Örtülü Köyü Yeni Camii İmam Hatibi

Etiketler : izmir müftülüğü hutbeler izmir müftülüğü 2013 hutbeleri izmir müftülüğü cuma hutbesi izmir müftülüğü cuma hutbeleri cuma hutbesi hutbeler hutbe hutbe arşivi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500